Tények, tapasztalatok, vélemények és hírek a szcientológia egyházról

Szcientológia: objektíven és szubjektíven

Harc a manipuláció és a befolyásolás ellen (2. rész)

2010. november 23. - Reformer

A befolyásolás 4 fő területe

Forrás:
Steve Hassan: Releasing the Bonds: Empowering People to Think for Themselves, 2. fejezet

A káros manipuláció onnan ismerszik meg, hogy célja a függőség kialakítása a szekta/csoport felé, valamint az, hogy engedelmességre kondicionálja az egyént egy eszme vagy vezető iránt. Ennek során igyekszik csökkenteni az egyén azon képességét, hogy önálló gondolatai legyenek a témáról (és ennek következtében ne is cselekedjen önállóan). A másik célpont pedig az egészséges kritikai érzék.

Az ideális szektatag gondolati szinten sem képes objektíven szemlélni a helyzetét és kritizálni a szektát vagy annak vezetőjét. Elhiszi a szekta összes hivatalos magyarázatát és megvédi a védhetetlent is. Immunis azokra a kísérletekre, amelyek eltávolítanák őt az eszmétől vagy a szektától.

A pajzson természetesen van rés. A manipuláció ellenszere a manipulációs módszerek ismerete, hogy azok hatását csökkentő vagy semlegesítő ellenlépéseket tudjunk tenni.

Steve Hassan 4 fő területet különített el, ahol manipulálják a tagok. Ezek a következők: viselkedés, információk, gondolatok, érzelmek.

Steve Hassan szerint fontos megérteni, hogy egy-egy szektára nem feltétlenül érvényes a következő lista valamennyi pontja. Ez mindössze azon módszerek felsorolása, amelyet az ilyen szervezetek használnak tagjaik manipulálására.

A lista pontjai a Szcientológia Egyházra kb. 75%-ban, a Szcientológia Egyház „szerzetesrendjére”, a Sea Org-ra pedig szinte 100%-ban illenek (erről még lesz szó később)

I. Viselkedés

1.      az egyén mindennapi életének beszabályozása

a.     hol, hogyan és kivel élhet és barátkozhat az illető

b.     milyen (színű) ruhákat viselhet, milyen lehet a hajviselete

c.      mennyit alhat az illető

d.     pénzügyi függés

e.     kevés vagy semmi idő nem jut a pihenésre, szórakozásra vagy vakációzásra

 

2.      rendkívül időigényes beavatási szertartások vagy rituálék

3.      engedélyt kell kérni a nagyobb döntések meghozatalához

4.      be kell számolni gondolatainkról, érzéseinkről és tevékenységeinkről a feletteseinknek

5.      jutalmak és büntetések rendszere (viselkedésmódosító technikák)

6.      a csoport gondolatvilágának adoptálása, az egyénieskedés elfojtása

7.      szigorú szabályok és előírások

II. Információk

1.      a tagok megtévesztése

 

a.      információk szándékos visszatartása

b.      információk elferdítése, hogy azok elfogadhatóak legyenek a tagok számára

c.      hazudozás

 

2.      a szektán kívüli információforrások használatának tiltása, ezek minimalizálása

 

a.      könyvek, cikkek, újságok, magazinok, TV, rádió

b.      a szektát kritizáló források

c.      volt tagok

d.      folyamatosan ellátni a tagokat teendővel, hogy ne legyen idejük gondolkodni

 

3.      az információk kategorizálása, belsőst és külsőst megkülönböztető doktrínák

 

a.      nem szabadon elérhetőek az információk

b.      a szervezeten belül szintenként változik, hogy milyen információk elérhetőek

c.      a vezetőség dönti el, hogy ki miről tudhat

 

4.      a tagokat arra bátorítják, hogy besúgóként segítsék a vezetőséget

 

a.      egy tapasztalt „segítőt” állítanak az új tag mellé megfigyelési célzattal

b.      a hivatalos irányvonaltól eltérő gondolatok, érzések és cselekedetek jelentése a vezetőségnek

 

5.      információs és propagandaanyagok nagymértékű használata

 

a.      hírlevelek, magazinok, újságok, audio- és videókazetták, DVD-k, stb.

b.      szektán kívüli információforrásokból származó, szövegkörnyezetből kiragadott állítások idézése

 

6.      etikátlan visszaélések a meggyónt bűnökkel

 

a.      a „bűnökkel” kapcsolatos információk használata az identitás feladásának elősegítésére

b.      a meggyónt bűnök manipulációs célzatú felhasználása; nem létezik a megbocsátás vagy a felmentés intézménye

III. Gondolatok

1.      elérni, hogy az egyén a csoport tanításaira igazságként tekintsen

 

a.      leképezés = valóság

b.      végletekben (fekete-fehér) gondolkozás

c.      jó kontra gonosz

d.      „ők” kontra „mi”

 

2.      „Terhelt” nyelvezet használata („a további gondolkozást leállító klisék” jellemzőek rá). A szavak segítségévek gondolkozunk. Ezek a „speciális” szavak inkább szűkitik, és nem bővítik a megértést. Az a szerepük, hogy az élet összetett és bonyolult dolgait egyszerű közhelyekre lehessen redukálni.

 

3.      csak a „jó” és „megfelelő” gondolatok engedélyezettek

 

4.      A „további gondolkozást leállító” technikák használata (a negatív gondolatok leállítása, csak jó gondolatok lehetnek). A racionális elemzés, kritikus gondolkozás, konstruktív kritika elvetése.

 

a.      tagadás, racionalizáció, magyarázkodás, ábrándozás

b.      kántálás

c.      meditáció

d.      imádkozás

e.      sajátos belső szóhasználat

f.       éneklés vagy dúdolás

 

5.      tilos a vezető, a tanítások és az irányelvek megkérdőjelezése

 

6.      nem létezik szerintük olyan más eszmerendszer, amely hasznos vagy jó lenne

 

IV. Érzelmek

1.      az egyén érzelmi tartományának szűkítése, érzelmeinek manipulálása

 

2.      elérni, hogy problémák esetén az illető úgy érezze, hogy azokért kizárólag ő a felelős, sosem a vezető vagy a csoport

 

3.      gátlástalan rájátszás a bűntudatra, bűntudat keltése adott dolgokkal kapcsolatban

 

a.      identitással kapcsolatos bűntudat

 

1.      ki is az illető (nem a képességeinek megfelelően teljesít)

2.      a családja

3.      a múltja

4.      milyen csoportoknak volt tagja

5.      gondolatai, érzései, cselekedetei

 

b.      társadalmi bűntudat

c.      történelmi bűntudat

 

4.      gátlástalan rájátszás a félelmekre, félelem keltése adott dolgokkal kapcsolatban

 

a.      félelem az önálló gondolatoktól

b.      félelem a „külső” világtól

c.      félelem az ellenségektől

d.      félelem az „üdvözülés” v. „megváltás” lehetőségének elvesztésétől

e.      félelem a csoport elhagyásától vagy az onnan történő kiközösítésről

f.       félelem a rosszallástól

 

5.      szélsőséges érzelmi állapotok

 

6.      a „bűnök” rituális és gyakran nyilvános meggyónása

 

7.      Fóbiák beültetése. Irracionális félelmek programozása az elmébe, amelyek célja a csoport elhagyásának vagy a vezető megkérdőjelezésének megakadályozása. A manipulált személy képtelen elképzelni egy olyan jövőt, ahol pozitív és teljes életet képes élni a csoport nélkül is.

 

a.      a csoporton kívül lehetetlen boldognak lenni

b.      rettenetes következményei vannak a csoport otthagyásának: „pokol”, „démoni megszállottság”, „gyógyíthatatlan betegségek”, „balesetek”, „öngyilkosság”, „megbolondulás”, „10000 reinkarnáció” stb.

c.      A csoportot elhagyók megbélyegzése és kiközösítése. Félelem attól, hogy kiközösítik a barátai vagy a családtagjai.

d.      Nem létezik elfogadható indok a csoport elhagyására. Akik otthagyják a csoportot, azok a csoport szempontjából a következő kategóriába esnek: „gyenge”, „fegyelmezetlen”, „nem elég spirituális beállítottságú”, „világias” , „a család vagy egy tanácsadó által végrehajtott agymosás áldozata” stb.

(folyt. köv)