Tények, tapasztalatok, vélemények és hírek a szcientológia egyházról

Szcientológia: objektíven és szubjektíven

Újra felrakva: Tévút-e a szcientológia, és mi az ellenszere?

2018. január 09. - Reformer

Megjegyzés: az eredeti, december 20-i bejegyzés ellen panasszal élt a szcientológia egyház (gondolom, a jogvédett "tónusskálájuk" miatt), a blog.hu pedig teljesítette kérésüket és eltávolította a bejegyzést.

Fontosnak tartom az ebben leírtakat, ezért újra kiteszem.

BEVEZETŐ

Ez egy hosszabb lélegzetű útmutató lesz, mely a szcientológia egyház otthagyása óta összegyűjtött személyes tapasztalataimon alapul, és elsősorban ex-szcientológusoknak szól.

Természetesen mindenki abban hisz, amiben akar. Senkitől nem vitatom el a jogot arra, hogy higgyen abban, amit L. Ron Hubbard és a szcientológia hirdet. A szcientológiát itt gyakorlati alkalmazásra szánt életfilozófiaként mutatom be a saját szemszögömből, hiszen eredetileg annak (és nem vallásnak) indult, és én ezt az egészet szcientológusként így kezeltem és éltem meg: nem vallási, hanem inkább önfejlesztési élményként.

Ebben az írásban azt kívánom bemutatni, hogy szerintem a szcientológia bizonyos tanításai és alapelvei milyen személyiségtorzulásokhoz vezetnek, miért gondolom így, illetve hogyan lehet ezek hatását ellensúlyozni és talán semlegesíteni.

Ez a cikk nen a szcientológia vitatott gyakorlatairól (kapcsolatmegszakítás, pénzharácsolás stb.) szól; inkább azt próbálom felderíteni, hogy minek a következményei ezen gyakorlatok, milyen tanítások váltják ki ezt a viselkedésmódot.

A téma természeténél fogva ez az írás meglehetősen szubjektív. Ezek itt az én következtetéseim, az én tapasztalataim alapján, tehát biztosan nem egy univerzális recept lesz a szcientológia által okozott lelki sérülések gyógyítására.

Tapasztalati tanácsnak szánom tehát.

 

AZ EGÓ ÉS AZ ÖNIMÁDAT VALLÁSA

Egy vallás, ahol te leszel majd az Isten

Ha a szcientológia szóvivőit Istenről kérdezik, kicsit zavarba jönnek, és elkezdenek a nyolc dinamikáról beszélni. (Rövid magyarázat: A szcientológia tanítása a létezés elsődleges célja a túlélés, és ennek belső hajtóerőit nevezte el Hubbard „dinamikáknak”. Nyolc van ezekből és egymásra épülve egyre nagyobb területet fedne le ezek a fő hajtóerők: az 1. a saját magunk túlélése vagy boldogulása, a 2. családé, a 3. a csoportok, ahová tartozunk, a 4. az egész emberiség, az 5. az összes élőlény, az 6. a teljes anyagi univerzum, a 7. a teljes szellemi univerzum, a 8. a végtelenség, ahol az ő istenről alkotott fogalmuk megjelenik.)

A hivatalos weboldalukon így fogalmaznak:

Ahogy az illető szellemi tudatossága növekszik a Szcientológia auditálás és képzés során, az összes dinamikáról saját bizonyosságot szerez. Ennek megfelelően a személy csak akkor szerez teljes megértést a Nyolcadik dinamikáról (végtelen) és a Legfelsőbb Lényhez fűződő viszonyáról, ha teljes egészében eléri a Hetedik dinamikát (szellemiség).

Ez így meglehetősen ködös, de ha megnézzük az egyik szcientológus hírességgel, Nancy Cartwrighttal (Bart Simpson hangja) készített 2016-os interjút, akkor világossá válhat, hogy a szcientológia és Hubbard szerint mire kell rájönni. Ne feledjük, hogy Nancy Cartwright OT VIII-as, azaz elég jól felderítette már a 7. dinamikát, így elvileg meg tudta érteni a szcientológia valós tanítását Istenről.

 

Ezt mondta:

Hiszek abban, hogy van egy erő, egy hatalom, és ezzel rendelkezni is szeretnék. A legjobban úgy lehet ezt körülírni, ha  úgy nevezzük, hogy „isten”. És azt mondhatnánk, hogy szeretnék az az isten lenni.

A szcientológia tehát ezen értelmezés szerint egyfajta félisteni, isteni állapot eléréséhez vezető út – ezt értik azalatt, hogy „Híd a teljes szabadsághoz”. Kicsit félrevezető is a megnevezése, hiszen a pontos neve „Visszaút a teljes szabadsághoz” lenne, ha pontosan tükrözni akarnák a tényleges tanításokat.

Felmerül természetesen a kérdés, hogy egyáltalan van-e mit helyreállítani, tehát valóban bukott istenek vagyunk-e mindannyian, illetve léteznek-e olyan veleszületett természetfeletti képességek, amelyek adott módszerekkel felszínre hozhatóak. Ez leginkább hitbeli kérdés; az viszont biztos, hogy a szcientológia 1950-es indulása óta egyetlen ilyen dokumentált esetet sem volt képes felmutatni. Még Hubbard nevéhez sem köthető egyetlenegy aprócska dokumentált csodatett sem.


Lélekvándorlás helyett egóvándorlás

Hubbard előadásaiban és írásaiban igen sokat beszél arról, hogy jól ismeri a keleti (buddhista, hindu stb.) tanításokat. Ehhez képest a szcientológia alapvető nézőpontja a reinkarnációról gyökeresen eltér ezen vallásokétól.

A szcientológia szerint az ember alapvetően három részből áll – thetán (szellemi lény), elme (a testet vezérlő „szoftver”; ez is szellemi természetű, és nem egyenlő az aggyal, ami a test része) és a test (ami fizikailag megfogható). Amit a keleti tanítások és sok spirituális nyugati tanító „egóként” azonosít, az Hubbard szerint a thetán része.

Tehát ezen világkép szerint ugyanaz a személyiség, ugyanaz az egó vándorol évmilliárdok óta testről testre. Az is része ennek, hogy szerintük minden thetán végtelen képességű, csak évmilliárdok során leküzdötte magát a jelen szánalmas állapotába. Ahogy az előbb utaltam már rá, a szcientológia hídja valójában csak helyreállítja „a teljes szellemi szabadságot”, ezt a potenciálisan félisteni-isteni állapotot.

Az elmélet beépítése a gondolkodásmódba részbe az előző életeket célba vevő auditálások során történik; az alapfeltételezés az egóvándorlás elmélete, és ezt ültetik el az alanyban. Az ebből fakadó „bukott isten vagy” koncepció igen egészségtelen hatással van az ember önképére.

 

 Adományozási szintek és státuszok értékesítése

Az egyházon belüli adományozás is szintek és státusok rendszerére épül, ismételten az egót erősítő jelleggel.

A Szcientológusok Nemzetközi Szövetségének adott pénzadományokért adott státusok között van a szponzor (5000 dollár), patrónus (40.000 dollár), de a „kereszteslovag” (10.000 dollár) vagy „arany érdemérmes” (1.000.000 dollár). Az 5 millió, illetve a 10 millió dollárt adók pedig giccses trófeát kapnak.

 

A „kiválasztottság” folyamatos érzékeltetése

Végezetül a szcientológusok mindennapjait is áthatja az a biztos tudat, hogy felsőbbrendűek az oda nem tartozó ún. „wogoknál” (nem szcientológusok gúnyos megnevezése)

L. Ron Hubbard elég sok helyen ír arról, hogy a szcientológusok egy új világot teremtől, különleges emberek, akik a bolygó elitjébe, a felső 1%-ba tartoznak. A szcientológusok küldetéséről így írt:

Mi itt a Szcientológiában nem valami jelentéktelen játékot játszunk. Ez nem „aranyos”, vagy valami olyan, amit azért csinálunk, mert nincs jobb dolgunk. Ennek az egész bolygónak a gyötrelmes jövője, valamint minden férfié, nőé és gyermeké, aki rajta él, valamint a te saját sorsod az évek elkövetkező végtelen billióira mind attól függ, hogy mit csinálsz itt és most a Szcientológiával és a Szcientológiában. – L. Ron Hubbard, 1965. február 7., A szcientológia működésben tartása c. irányelve

 

Összefoglalás

Ha a szcientológiát vallásnak tekintjük, akkor az egó vallásának nevezhetnénk, amely önmagunk imádatát hirdeti és tanítja.

A keleti gyökerű modern spirituális mozgalmak leginkább az egó leépítésének fontosságát hangsúlyozzák, és annak háttérbe szorítására adnak tanácsokat és módszereket, míg a szcientológiában történő részvétel a fentiekben kifejtettek miatt egész végig  úgy néz ki, mintha motoros pumpával óriásira fújnák a szcientológusok egóját.

Miért baj ez? Szerintem a valódi önmegismerést és a spirituális kiteljesedést valójában gátolja az egó ilyen formán történő mesterséges felfújása, igazi boldogsághoz nem vezet.

 

 

MELLÉKHATÁSOK, SZEMÉLYISÉGVÁLTOZÁSOK

Önfejlesztés-függőség kialakulása

A szerencsejáték-függőség lelki megfelelője, ahhoz hasonló tünetekkel – több, hozzám forduló családtag is egymástól függetlenül ugyanezt a hasonlatot alkalmazta szcientológus családtagjának személyiségbeli változásainak összefoglalására.

Miért is van ez így? Kár lenne tagadni, hogy a pszichoanalízis alapelveire épülő  szcientológia auditálás terápiaként bizonyos esetekben és körülmények között jól használható és eredményeket produkál. Átmeneti megkönnyebbülést és felszabadultságot mindenképpen ki tud váltani, és ez boldogságérzettel tölti el az alanyt. Ha ez nem így volna, akkor már rég eltűnt volna a szcientológia a Föld színéről.

Ezzel önmagában nem is lenne probléma – a gond leginkább azzal a rendszerrel van, amit Hubbard és a szcientológia egyház eköré épített. A szcientológia, mint szervezet pénzügyi érdekei azt diktálják, hogy minél több időt töltsön el páciensként az illető, és kialakuljon egy függőség, hogy mindig visszajárjon újabb és újabb auditálásokra. Tehát érdekeik ellen van hosszútávon is megmaradó, tartós és pozitív személyiség- és életminőség-változások létrehozása.

Ezt a célt kiválóan megvalósítja az auditálások rendszere és gyakorlata az egyházban. A rövidtávú, múlandó boldogságot okozó auditálásokért visszajárnak a tagok, pont mint a kaszinókba a szerencsejáték-függők, a nagy siker és áttörés, a Hubbard által belengetett természetfeletti képességek és isteni-félisteni állapot elérése reményében. Ahhoz eleget kapnak, hogy visszajöjjenek újra és újra; ahhoz általában viszont keveset, hogy úgy érezzék, nincs már többre szükségük.

 

A múlt fontosságának felerősítése

Az előző ponthoz szorosan kapcsolódik ez a tanítás. Az auditálás-függőség erősítése érdekében sokszor hallja azt az átlagos szcientológus, hogy a „Hídon való haladás mindent megold”. Azt, hogy az összes jelenbeli problémáit a múltjának eltemetett, elfeledett részei okozzák (pl. az egész Dianetika könyv lényegében erről szól). Hubbard szerint az ember önmagától minden helyzetben racionálisan viselkedne, ha nem térítené el ettől a feldolgozatlan múltja.

A legnagyobb baj ezzel az, hogy a terápia és a múlt feldolgozása nem igazán helyettesítheti az életvezetési tanácsadást. A terápiának megvan a maga helye és szerepe az életben, de arra nem alkalmas, hogy megtanítson élni.

Bár a szcientológiának is vannak ilyen jellegű képzései, attól még a téma alapvetése az marad, hogy a múlt „kezelése” a döntő szempont. Ezzel a háttérrel pedig elsikkad ezek jelentősége, és inkább a múltban keresi a választ az átlagos szcientológus, ha valamilyen problémás helyzetbe keveredik.

Arról nem is beszélve, hogy sokkal egyszerűbb és kifizetőbb egy olyan életfilozófiát felvenni, elsajátítani és alkalmazni, amelyik megtanít a múltban történtektől függetlenül a jelenben élni, és így egy boldogabb és teljesebb élet felé vezető utat mutat.

Ezek egyszerűen jobb és sok nagyságrenddel olcsóbb alternatívái a múltban vájkálásra épülő szcientológiának. Bővebben lásd az „Ellenszer” c. részben.

 

A család háttérbe szorulása

Ez az egóvándorlás elvének szomorú mellékhatása és következménye. Ha elfogadja valaki a szcientológia központi tanítását, hogy ő egy évmilliárdok óta létező személyiség, akkor a mostani családi kapcsolatok átértékelődnek és jelentéktelenné válnak. A szülei a biológiai testének létrehozói, semmi más kapcsolat nincs velük, valójában teljesen idegenek. Ezért is olyan felfoghatatlanul könnyű a kapcsolatmegszakítás végrehajtása azon szcientológusok, akik teljesen magukévá teszik ezt az ideológiát.

 

Az empátia kiölése

Alapvetően két, egymással összefüggő tanítás miatt tűnnek gyakran érzéketlennek és szívtelennek a szcientológia gyakorlói, és emiatt sokszor képtelenek felvenni egy másik ember nézőpontját, átérezni annak helyzetét.

L. Ron Hubbard és a szcientológia szerint mindenki 100%-ban felelős a saját sorsáért. Kizárólag az egyén tehet mindenről, ami vele történik. Ha valami rossz történik valakivel? Úgy mondják, hogy „behúzta”, azaz ő okozta magának.

Egy másik tanítása „az alacsony statisztika” büntetésének előírása. Ez egy érdekes fogalom a szcientológiában. Alacsony statisztikájúnak minősül minden és mindenki, aki nem állít elő elég terméket vagy nem teremt elég értéket, de minden olyan dolog is az, ami gyenge minőségű vagy kevés erőfeszítést igénylő. Pld. egy koldus, egy szegény afrikai ország vagy egy sikertelen, rosszul fizetett ember alacsony statisztikájú, de annak neveznek egy lerobbant házat vagy egy igénytelen, szakadt ruhákban járó valakit is. Ennek ellentéte a magas statisztikájú; aki gazdag, sikeres, jól kinéző, igényes stb.

Az elv az, hogy az alacsony statisztika bárminemű jutalmazása csak további alacsony statisztikát eredményez.

Ezért van az, hogy az egyház szinte semmit nem jótékonykodik (azzal csak jutalmazná az alacsony statisztikájú rászorulókat), minden szolgáltatása drága (megjutalmazzák a saját állítólagos magas statisztikájukat) és szinte semmi nincs ingyen (azzal szintén jutalmaznák az alacsony statisztikát). Ugyanez az elv érvényesül akkor, amikor valaki rosszul teljesít a Sea Org munkatársként; ugyanis nem vehet ki szabadnapot.

Tehát a szcientológusokba azt verik bele szcientológiai tanulmányaik során, hogy azzal csak rosszat tesznek valakivel, ha együttérzést tanúsítanak, mert a) egyrészt ő tehet arról a szituációról, amibe került és b) megjutalmaznák az alacsony statisztikáját, amivel csak tovább rontanak a helyzeten.

Az együttérzés a szcientológia szerint egy nagyon alacsony szintű érzelem a teljes „érzelmi hangoltsági skálán”; még a rejtett ellenségességnék és a félelemnél is alacsonyabb szintre sorolják: az együttérzés helye 0.9-en van  szcientológia érzelmi skáláján, mely a szcientológia hivatalos oldalán itt tekinthető meg.

Ez a két tanítás együtt hosszabb távon kiöli az empátiát az emberből, és képtelenné teszi arra, hogy felvegye a nem-szcientológusok nézőpontját, megértse azok bajait. Ezért tűnik úgy sokszor a kívülállók számára, hogy a szcientológusok egyszerűen képtelenek felfogni, mi a baja a többségi társadalomnak velük.

 

 

AZ ELLENSZER


A szcientológiában történtek feldolgozása és a továbblépés

Amikor rádöbbentem, hogy a szcientológia tévút volt, szembesültem a nyilvánvaló kérdésekkel: most mi legyen, illetve hogyan és merre tovább?

Rövid tanakodás után Geszti Péterrel értettem egyet:

 „És az akarok lenni, ami akkor voltam,
Mikor az akartam lenni, ami most vagyok”

Szóval ismét meg kellett találnom önmagamat – vagy legalábbis részben vagy egészben helyreállítani azt a személyiséget, aki ezen tudatmódosító és manipulatív szervezetbe történő belépés előtt voltam.

Nem tűnt egyszerű feladatnak.

Nekem két dolog segített a továbblépésben.

  1. Választ találni a szcientológiában meg nem válaszolt kérdésekre.

A szcientológia egyik alapelve a „titokszendvics” használata – azaz a rejtélyek és a titkok tudatos és folyamatos fenntartása, hogy „odaragasszák” (Hubbard szóhasználata) az ember a szcientológiához. Ezért (is) olyan szigorú az információkontroll a szcientológiában; minél titokzatosabbnak tűnik és minél kevesebb dologról lehet nyíltan beszélni, annál jobban beleragadunk, és annál nehezebben tudjuk elengedni.

Ez úgy tudtam ellensúlyozni, hogy az internetet böngészve, másik történeteit elolvasva próbáltam megtalálni a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyek a 10 év során felhalmozódtak. A fontos kérdésekre sikerült megnyugtató választ találni.

  1. Feldolgozni az ott történteket.

Én ezt úgy csináltam, hogy végiggondoltam és összeírtam a szcientológiában történteket, időrendi sorrendben mindent, a fontosabb eseményeket lehető legnagyobb részletességgel. Sokmindenre rájöttem és megnyugodtam, nagyjából le tudtam zárni, ami ott történt.

 

A szcientológia módszereinek használata ex-szcientológusként

Ez egy fontos dilemma volt a szcientológia egyház otthagyása után. Használjam-e a szcientológia módszereit az életben? Hasznosak-e egyáltalán?

A szcientológia utólagos tanulmányozása során világossá vált számomra, hogy a szcientológia, mint filozófia és eszköztár soha nem került valós rendszerezésre, nem lett egységes, koherens egésszé szervezve. Az egész tulajdonképpen Hubbard ötleteléseinek és kísérletezéseinek írásos és szóbeli lenyomata. Ráadásul Hubbard 30 éve halott már, azóta senki nem fejlesztette tovább a témát.

Ennek három szomorú következménye van:

  • benne maradt egy csomó egymásnak ellentmondó szabály;
  • számos elavult elem található, amelyek a technológiai és egyéb civilizációs fejlődés miatt már nem használhatóak, és ezek száma egyre növekszik az idő haladtával;
  • bár egyes részei hasznosak, egységes egészként alkalmazva egyszerűen nem működik, sőt többet árt, mint használ.

Az is szempont volt nálam (bár ez nem mindenkinél az), hogy Sea Org tagként a szcientológia teljes mértékben áthatotta az életem több mint 8 éven át. Sok kellemetlen élmény is kapcsolódott a témához, melyek az egyes részek használata során óhatatlanul előjöttek.

Ezért végül úgy döntöttem, hogy nem éri meg keresgetni a hasznosat ebben a témában, ezért inkább nem használok belőle semmit és más utat keresek.

 

A múlt helyén kezelése

Kiemelkedően fontos eleme volt a szcientológiával való szakítás folyamatának a múlttal kapcsolatos viszony teljes átértékelése.

A nemzetközi ex-szcientológus fórumokon többen is említették, hogy a szcientológiában tanultak egyik legjobb ellenszere Eckhart Tolle: A MOST hatalma című könyve.

Elolvastam. Elég lassan ment, mert még eléggé éltek bennem a szcientológiában berögzült dolgok és többnyire ugyanazokat a témákat dolgozta fel, mint Hubbard.

Azt nem tudom, hogy aki soha nem volt szcientológus, annak mit mond ez a könyv. Mindenesetre a szcientológia manipulatív és hamis tanításainak remek ellenszere volt. Nekem nagyon sokat adott; úgy éreztem, megértettem, mit értett félre Hubbard a keleti tanításokból, miért tévút a szcientológia önfejlesztés-függőséget kialakító és állandó múltba nézésre ösztönző megközelítése, és végül miért jobb megtanulni a jelenben élni.

Csak javasolni tudom mindenkinek, aki hosszabb ideig szcientológus volt.

 

Az empátia visszaállítása, az emberi kapcsolatok és a család megfelelő kezelésének visszaállítása, szociális készségek helyreállítása/megtanulása

Én nagyon fiatalon, 17 évesen kerültem a szcientológiába, minimális élettapasztalattal. Ezért az az érdekes helyzet alakult ki, hogy a szcientológia elvetése után 29 évesen nem sokkal tartottam előbbre szociális készségek szempontjából, mint 17 évesen. Ráadásul a szcientológia miatt bizonyos területeken (empátia például) még romlott is a helyzet.

Az előző szakaszban említett A MOST hatalma elolvasása és egy sorsszerű találkozás után döbbentett rá igazán, hogy ezzel kezdeni kell valamit, ha tovább akarok lépni az életben.

Érdekes módon nekem leginkább bizonyos filmek megnézése segített a szcientológia tévtanításait végleg elvetni, az ott berögzült rossz szokásokait levedleni. Segíthet az is, ha találunk egy mentort, aki megtanít (akár személyes példamutatáson keresztül), hogy hogyan bánjunk normálisan a többi emberrel.

A következő filmeket ajánlom megnézésre ex-szcientológusoknak, a rossz beidegződések feloldására, és a szcientológia tanításainak felülvizsgálatára, átgondolására:

Egoizmus, boldogságkeresés:
Idétlen időkig (Groundhog Day) (1993)  
Út a vadonba (Into the Wild) (2007)

Múlt kontra jelen a boldogság tükrében:
Időről időre (About Time) (2013)

Kitartás, inspiráció, lelkierő a továbblépéshez:
A remény rabjai (The Shawshank Redemption) (1994)
A mindenség elmélete (The Theory of Everything) (2014)

 

ZÁRSZÓ

Az itt leírtak 10 év szcientológus lét és ennek 10 évig tartó átgondolásának folyamatát tükrözik. Azt tudom csak javasolni mindazoknak, akik hozzá hasonlóan szcientológusok voltak, hogy bátran és mindenre nyitottan nézzenek szembe múltjuk ezen részével, és lépjenek ismét az önismeret és önfelfedezés útjára (bárhová is vezessen az). Ehhez sok sikert és kitartást kívánok mindenkinek.

A bejegyzés trackback címe:

https://objektivszcn.blog.hu/api/trackback/id/tr2913561641

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

TellVilmos 2018.01.09. 13:44:38

Szóval még mindig nem képesek konfrontálni (kényelmesen szembenézni) egy helyzettel. Cramingre lenne szükségük TR 0-ból.

Pirx 2018.01.09. 13:52:49

Tanulságos. Én cask a felszínét karcoltam ennek az egésznek, a cégtulaj volt szci, ahol dolgoztam. Egy évet bírtam.
Azt írod, az alacsony statisztikát nem szereti a szci. Ennek ellenére a főnökömnél szakadtabb autóval kevesen jártak, és mindenben rettenetesen igánytelen. szakadt volt. Ez hogy lehet?

büdös zokni 2018.01.09. 14:24:27

@Pirx: Minden pénzét a szcire költötte.

Pirx 2018.01.10. 08:38:21

@büdös zokni: Persze. Tudom. De akkor is látok némi ellentmondást.
(Még a cégnek is milliókért szervezett tréningeket, amik sokszor egséz naposak voltak, addig állt a munka. És ami a vicc, a mai napig működik a cég, és nem tudom mitől)

Kincse- 2018.01.10. 13:52:41

@Pirx:
A tanulság megállapítása miatt szerintem nem igaz, amit a főnöködről írtál. Vagyishogy mindennek ellenére működik a cég, ami a szcientológia sikerét bizonyítja.
Az én testvérem sajnos milliókkal eladósodott, vállalkozó volt, elveszítette a házát, és 30 milliós adóssága is lett. Több mázsa szci-könyvet és lemezt szállított el egyik tagnak, amikor albérletbe költözött. Természetesen most nem tud már fizetni az egyháznak, ezért lapátra tették. De visszavágyik, mert el akarja érni a magasabb fokokat.
Úgyhogy nagyon jól működött az agymosás nála, semmiből nem tanul, nem használja az eszét, csak egy báb.

DoriB69 2018.01.10. 16:34:09

@Kincse-: Én ezt nem értem. "Természetesen most nem tud már fizetni az egyháznak, ezért lapátra tették. ". Az egyház nem tesz senkit lapátra azért , mert nem tud fizetni. És a magasabb szinteket is el fogja tudni érni, de elöbb ki kellene dolgoznia az etikai kondiciókat erre a témara vonatkozóan.
És azért mert segítséget fogad el másoktól, még nem feltétlen báb.

Damiel 2018.01.10. 20:39:16

@DoriB69: Khmmm... azt azért mindketten tudjuk, hogy a szcientológiában semmi sincs ingyen és az egyházon belüli megbecsülés mértéke is egyenesen arányos az anyagi hozzájárulással. Az a "nagy thetán", aki sokat adományoz. Lehet ezzel vitatkozni, de nem nagyon érdemes... Ritkán látni tapsvihar közepette a színpadra álló staffot, - aki 20 éve gájázik az egyházban - ellenben a tízmilliókat adományozó üzletemberrel.
És valljuk be azt is, hogy az általad említett "segítség" sincs ingyen.
Ugyanakkor az "kezelje s kondícióját és írja ki az ártó tetteit" című demagógia - mint kezelés - nem a segítség szintje. Mellesleg ha ez a kezelés segítene, akkor viszonylag ritkábban látnánk lefingott szcientológus ablakpucolókat. És természetesen nem lennének wog sikertörténetek, hiszen ők meg pláne nem írnak overteket és nem doplgoznak ki kondíciókat.

DoriB69 2018.01.10. 21:10:43

@Damiel: "Az a "nagy thetán", aki sokat adományoz. " Teljesen egyet értek, mivel a nagy tetánok azok, akik viszik valamire, és van miből adniuk.
"És valljuk be azt is, hogy az általad említett "segítség" sincs ingyen. "
És szerinted van valahol ingyen segítség?
"Mellesleg ha ez a kezelés segítene, akkor viszonylag ritkábban látnánk lefingott szcientológus ablakpucolókat. "
Mi a bajod az ablak pucolókkal, azt is kell valakinek csinálni, nem?
Gondolod, ha ők nem lennének szcientológusok, akkor máshol tartanának?

Damiel 2018.01.10. 21:31:14

@DoriB69: Hát itt van a kutyus elásva: "Teljesen egyet értek, mivel a nagy tetánok azok, akik viszik valamire, és van miből adniuk. " Tömegével ismerek sikeres embereket, sőt még a boldogság bizonyos foka sem áll távol tőlük. De ezek nem szcientológusok és nem alkalmazzák a technológiát. Sőt, számos volt szcientológust ismerek, akik nem lettek sikertelenebbek - sőt - attól, hogy nem dolgoznak ki kondíciókat és nem írnak ártó tetteket.
Mellesleg létezik önzetlen - ingyenes - segítség. Én magam is gyakorlom, tettem ezt egész életemben. Tudom, hogy ez a technológia szempontjából nehezen értelmezhető, de így van. A szcientológia esetében pedig ilyesmiről nem beszélhetünk. Az elesett ember nem ügyfél, hanem PTS, a szegény ember nem lesz nagy thetán, mert "alacsony a statja", a panaszos pedig overtes és még sorolhatnám.
A szcientológia senkin nem segít, amennyiben nem tőkeerős, -mondom mindezt úgy, hogy nem nagyon voltak/vannak anyagi gondjaim, tehát nem a nélkülözöttség beszél belőlem - hanem tényként állítom - épp ezért van az, hogy a megmaradt pár száz - esetleg ezer - szcientológus nagy része még a Te értelmezésed szerint sem sikeres, utalva az idézett mondatodra. Még idekívánkozik egy megjegyzés. A staffok elsöprő többsége 10-20 munka után sem jutott el a clearig, legalábbis, amíg én láttam. Kétlem, hogy ez másként lenne manapság. És... khm... veled kapcsolatban is van egy olyan érzésem, hogy Te ugyan ebben a cipőben jársz. Te nagy thetán vagy, vitted valamire? Már a Te fogalmaid szerint, hivatkozva szintén az idézett mondatodra. Bár ezzel semmiképp nem akarlak megbántani. De ha gondolod írd le ide, hogy mikor találkoztál a szcientológiával és most hol tartasz a hídon. Már ha az nick név mögött ez nem tilos.

DoriB69 2018.01.10. 21:57:33

@Damiel: "a megmaradt pár száz - esetleg ezer - szcientológus nagy része még a Te értelmezésed szerint sem sikeres, " Ebben is egyet értek. De kérlek nevezz már meg olyan üzleti vállakozást, ágazatot, vagy MLM rendszert, ahol a resztvevők nagy része sikeres. Hiszen, ahogy említed, tízmilliókat adományozó üzlet emberekről beszéltél.
Itt van pl. Vojtilla Titi ő kiemelkedően sikeres. Én később kezdtem, nem sokkoal ugyan, de messze nem tartok ott a hídon. Én nem vagyok irigy rá, de felnézek rá, nyilván nem vagyunk egyforma képességűek.
De sok munkával be tudom pótolni.

Damiel 2018.01.10. 22:08:47

@DoriB69: Értelek! Figyu! Zárjuk is le ezt a diskurzust, mert még véletlenűl sem akarok bántó vagy leértékelő hangnemet megütni. Zárszóként annyit engedj meg nekem, mint egyfajta - számomra disszonáns - költői kérdést: Ez emberek egy csoportja felvértezve az etika tudományával, az egyetlen működőképes technológiával csakis a sikerre predesztinált. DE! Hogy lehet az, hogy ez a technológia 10-20-30 évnyi használat után sem "ontja" magából a cleareket, OT-kat? Hogy lehetne clear ez a bolygó vagy csak ez az orsztág ha évtizedek után is csak néhány tízezer ember hobbija világszinten? Hogy lehet az, hogy még a módosabb szcientológusok is 10-20 év alatt abszolválják az első OT szinteket? Így van megírva a technológia? Vagy esetleg nem működik? Vagy még sem etikusak a szcientológusok? Hogy lehet, hogy a staffok - a legetaikusabb csapat a viulágon az egyetlen működőképes technológiáva - egyszerűen olyan messze vannak az OT szintektől, mint Makó vitéz Jeruzsálemtől? Hogy lehet? Ezek bizony ellentmondó adatok, még LRH Logikák című HCO Pl-je alapján is....

Bgisi (törölt) 2018.01.11. 05:42:01

@Damiel: Nem sok értelme Dórival vitatkoznod. Egyik gondolatával üti a másikat, lásd mindenki egyformán jöhet mindentől függetlenül, de a pénzes thetán a nagy thetán. :-)
Off:
Amúgy nincs jobb dolgotok ilyenkor, miért nem pihentek? 5:25, megyek a hévvel melóba, ti meg hajnali kettő-háromtól ezen vitáztok, sőt Dóri éjfélkor írt (a blogmotor szerint). Biztos nem "mindennapi" a munkája. ;-) Vaaaagy, nem a hazai időszámítás játszik.

Bgisi (törölt) 2018.01.11. 05:43:56

@Bgisi: Tévedtem, a blogmotor-frissítés volt a gond! Nem éjszaka írtok. Az Offtopicomnak vége. :-)

DoriB69 2018.01.11. 09:34:52

@Bgisi: @Damiel: Ha megengeditek, ezt a választ mindkettőtöknek írom. Szerintem sem érdemes vitatkozni, inkább a közös pontokat kellene megtalálnunk, amiben egyet érthetünk. Szerintem jó emberek vagytok, persze attól, hogy vita van, még lehet kreatív is, majd a végén.
"Nem sok értelme Dórival vitatkoznod. Egyik gondolatával üti a másikat, lásd mindenki egyformán jöhet mindentől függetlenül, de a pénzes thetán a nagy thetán. :-)" így van, bárkit várunk szeretettel, és a nagy tetánok általában "pénzesek" is, mivel már eleve vitték valamire az életben. Nem értem, mi ebben az ellentmondás?
De a techel bárki fejlesztheti a képességeit, még akkor is ha nincs sok pénze. Pl. elvégzi az auditor képzést, co-auditál, párba áll valakivel, vagy bejön munkatársnak, vagy csatlakozik a Sea Orgba.
Itt a technológia, csak használni kéne.
Érdekes, hogy jöttök itt a több száz oldalas pszichológiai szakvéleményekkel. Kíváncsi volnék anno mikor szcientológusok voltatok, mit gondoltatok erről. Azt, hogy működik? Most milyen egységesen kiálltok mellettük. Miért, most úgy gondoljátok, hogy jobb lett a technikájuk?
Nem, szerintem az a nagy helyzet, hogy csalódtatok valamiben, valami nem sikerült a szcientológiával kapcsolatban és ha nincs ló akkor most jó a szamár is.
"Hogy lehet az, hogy ez a technológia 10-20-30 évnyi használat után sem "ontja" magából a cleareket, OT-kat? " Ok ez igaz, de Damiel mondjál már nekem kérlek bármilyen földi szervezetet, egyházat amelyik ontja. A pszichiátria, vagy a katolikus egyház, vagy a jehova tanúi?
Még mindig úgy tűnik ez a legjobb, és ezt a lelketek mélyén ti is tudjátok, különben nem látogatnátok ezt a blogot:-))
Úgy gondoljátok, hogy mi rettegünk az entétától, a negatív hírektől azért , mert nem ezt hozzuk előtérbe és nem erre koncentrálunk. Megvannak a megfelelő osztályok, akiknek az a dolguk, hogy kezeljék ezt. Ne gondoljátok, hogy a menedzsment teljesen ostoba és nem tud a statisztikákról, akadályokról és arról, hogy néha maguk is hibákat követnek el. Viszont az 5ös osztály működik és ez jelenleg is korrekció alatt van. Nem tudom, pl. tudtok e legutóbbi nagy változásokról?

Damiel 2018.01.11. 16:55:21

@DoriB69: Az csak egy sztereotípia, hogy én/mi csalódtunk és valami nem sikerült a szcientológiával kapcsolatban. Nem hinném, hogy itt kudarcot vallott emberek tobzódnának. Sőt. Magam részéről hajlok arra, hogy inkább arról van szó, hogy mertünk ránézni, hogy az egyházat átlengi a nettó (köztörvényes) bűnözés.
A legutóübbi nagy változásokról meg annyit, hogy nem emlékszem olyan évre, amikor egy vagy két világméretű áttörést és egyéb nagy változást ne jelentettek volna be. Így a "legutóbbi nagy változás" sem más mint az évi rendes "mérföldkő jelentőségű világméretű áttörés". A való világban a szcientológia nincs jelen. Pont. A hírek csak az egyházat körüllengő botrányokról szólnak. Az összes többi a hívek pénzén megvett PR hír.

Bgisi (törölt) 2018.01.12. 01:01:53

@DoriB69: "Itt a technológia, csak használni kéne."

Néhány elem csakugyan van benne, mely itt a kinti világban teljesen természetes és használatos. Ez OK. A többi LRH maszlag, de ezt úgyis tudjuk hogy nem fogod elhinni, és nem is ezért írom. Anno én sem hittem el. ;-)

"Kíváncsi volnék anno mikor szcientológusok voltatok, mit gondoltatok erről."

Én akkortájt utáltam őket, mint (minden) rendes szcientológus. Hittem a nagy eszmében is, a Clear bolygóban és a Sea Org minden világi hatalom fölött állóságában.

Tudom, tudom: kínos :-)))

"Most milyen egységesen kiálltok mellettük."

Szakmai oldalról nagyon szépen bemutatja, miért ütközik törvénybe a szcientológia alkalmazása. Igen, sok szempontból nekem újdonságot mondott, ezt támogatom.

"...valami nem sikerült a szcientológiával kapcsolatban és ha nincs ló akkor most jó a szamár is."

A szcientológia = totális kudarc. Hosszú távon nem sikerül benne semmi, csak egy pénzpumpáló gépezet. Ilyen formán igazad van, nem sikerült örömet és boldogságot találni a szcientológiával, mert nem lehet. Mit gondolsz, miért nem kapsz LRH kutatási anyagokat? Miért nem mutatják meg a levezetéseket az axiómáknak, a tech mögötti dolgokat, mikre mikor hogyan jött rá, milyen egzakt kutatásokkal támasztotta alá igazolhatóan, több, akár független személlyel (netán szervezettel) is? Mert nem léteznek, Dóri. Különben megmutatnák, mert miért ne. De nincsenek, kipattant valami a fejéből, és akkor az attól igazzá vált, mint Xenu. Nem véletlen előtte Sci-Fi író volt.

"Ok ez igaz, de Damiel mondjál már nekem kérlek bármilyen földi szervezetet, egyházat amelyik ontja."

De miért kéne OT-kat ontania bárkinek is? Ez egy fikció, egy kitalált ember. Sőt, a szcientológiából menekülnek is, nagyon ritkán hallok (semmikor) olyasmiről, hogy pl a reformátusok megfigyelték Gipsz Jakabot, vagy csámcsog a média azon hogy Iksz Ipszilon kilépett a katolikus egyházból. Senkit sem érdekel más vallása, de ha valaki a szcientológiát mint szektát hagyja ott, pláne 30 év után mint Leah, akkor rögtön a középpontba kerül. Vagy Tom Cruise a hülyeségeivel, meg a többi. Érdekes, nem?

"Nem tudom, pl. tudtok e legutóbbi nagy változásokról?"

Mi itt mindenről tudunk, néha előbb mint Te. :-)

Pirx 2018.01.12. 09:41:17

@Kincse-: Nem akartam a szcientológia sikerét bizonyítani ezzel. Nem annak a sikere, ebben biztos vagyok, de szakmai szempontból rémálom amit csinálnak.

Kincse- 2018.01.13. 12:03:49

@Damiel:
Teljesen egyetértek veled, minden kommented helyén kezeli a dolgokat.
Tényleg nehéz a szcientológusokat felvilágosítani a valóságról, mint DoriB69 is mutatja.

OT 808 2018.01.16. 16:53:52

@Kincse-:@Pirx:

6 napja Prix Írta: ''Még a cégnek is milliókért szervezett tréningeket, amik sokszor egséz naposak voltak, addig állt a munka. És ami a vicc, a mai napig működik a cég, és nem tudom mitől''

Kincse Prixnek válaszolt: ''A tanulság megállapítása miatt szerintem nem igaz, amit a főnöködről írtál. Vagyishogy mindennek ellenére működik a cég, ami a szcientológia sikerét bizonyítja. ''

Prixnek, amit írt, az a saját megfigyelése, miért mondod, hogy ez nem igaz? Ismered a szóban forgó céget egyáltalán?

6 napja, ez volt az első hozzászólásod ehhez a SZCIENTOLOGIA: OBJEKTíVEN ÉS SZUBJEKTíVEN fórumhoz. Azóta, több hozzászóló kommentjéhez hasonló, arrogáns, cinikus és leértékelő módon reagáltál.

Olyan véleményeket hozol fel tényként amit később nem tudsz igazolni.

Mi a célod ezzel, miért csinálod ezt? Talán, mert el szeretnéd érni, hogy az ide látogatók ne mondhassák el nyíltan a véleményük? Ez nagyon furcsa!

Kincse- 2018.01.16. 17:12:34

@OT 808:
no ne mondd, tényleg ilyen lennék? Ebben meg szerintem te tévedsz, mert olvasd el az előbbi kommentemet, amit Damielnek írtam, az is leértékelő?
Viszont te is egy szerepet játszol, akik itt manipulálják a kilépett egyéneket, már az első hozzám szóló kommentedben ez jött le.
És miért is lennél te ennyire tájékozott rólam, hogy mikor jöttem, ha nem azért, mert te egy figyelő vagy, aki a szci-nek játszik.
Aki tényleg kilépett, és már kiszabadult az őrültek hajójáról, az nem fog reklamálni azért a szívességért, mert én kertelés nélkül megmondom, hogy ki a csaló.

OT 808 2018.01.16. 18:06:31

@Kincse-: Ez a fórum amire Te most írogartsz az a SZCIENTOLOGIA: OBJEKTíVEN ÉS SZUBJEKTíVEN. Vagyis, bárki felírhat és megoszthatja a véleményét, nézőpontját a többiekkel a TÉMÁVAL kapcsolatban. Ennek az a célja, hogy ezen belül mindenki megértse magát és másokat, és nem az, hogy értékelgessük mások véleményét úgy, hogy nem tudjuk azt tényekkel alátámasztani.

Ez a fajta hozzáállás demoralizál, és rombolja ezen blog célját.

Kincse- 2018.01.16. 18:48:14

@OT 808:
ha te vagy a blog gazdája, akkor tehetnél esetleg ilyen kijelentéseket, ha pedig nem, akkor engem ne oktass ki etikából, főleg ne egy bukott szci-etikából.
Ami rombolja a blog légkörét az a nyájaskodó tónus, amivel becsapják az olvasót, miközben eladnak neki egy sor hazugságot.
Akinek van erre füle, az hamar meghallja a hamis hangokat.

DoriB69 2018.01.16. 19:54:53

@OT 808: @Kincse-: Hú te képes vagy bármire bármit reagálni, és mindezt úgy, hogy a témát teljesen figyelmen kívül hagyod. Ez tényleg bizarr, így a reaktív elmét működés közben látni. Hamisítatlan A=A=A.
Valószínűleg most adtam 2 megnemértett szót Kincsenek. Ezt majd holnap kiÍrom overtnek.

nicoska 2019.03.02. 08:10:44

Sziasztok!
Én csak egy üzletinek álcázott "vezetői tréningen" voltam. Gyerekek... én nem tudom, hogy ti hogy tudtatok ebbe belemenni... Nekem semmilyen szcientológiához kapcsolódó ismeretem nem volt, de valami borzalmasnak éreztem ezt is. Napokig nem tudtam másra gondolni, vagy másról beszélni. Nagyon megrázott. Az a poén, hogy tréning folyamán illetve közvetlenül utána még nem is tudtam, hogy szciizés doog, csak azt éreztem, hogy valami nagyon nem stimmel. Hogy nagyonkamu. Hogy agymosás. Hogy menekülni kell. A főnökömre való tekintettel végigültem, de életem egyik legmegrázóbb élménye volt. Sajnos eléggé olyan típus vagyok, hogy nagyon erősen élem meg a dolgokat, ugyanakkor meglehetősen racionalista darab is vagyok, így agymosni nem tudnak, de megráz a felállás. No mindegy. Ha valakit érdekel mi van egy ilyenen, írok róla, amúgy nem akarok fárasztani senkit, csak jelezni akartam: nem csak a volt és jelenlegi szcientológusok párharca lehet ez a blog, és nem csak ők olvassák.
És Péter: köszönöm. Végül 3 hét múlva azáltal jöttem ki a gödörből, hogy elolvastam a könyvedet. Végig csak hűztem meg haaaztam, bakker. Azt fogalmaztam meg és adtam át később a kollégáimnak, hogy a könyv elején kialakult véleményemet, miszerint annak az előadásnak minden betűje szcientológia volt, felülbírálom: neeem... minden pont és vessző is az volt! Minden. Csak egy egyszerű példa, és abbahagyom most: ahogy letettem a könyvet megnéztem valamit. Emlékeztem, hogy hűdenagyon fontos volt azonnal, még egy x este átutalni a tréning díját, pedig arra csak hónapokkal később kerül sor. Valami gyanú motoszkált bennem, hát megnéztem a számlatörténetet, éééés igen! Szerintetek a hét melyik estéjére esett az az ominózus átutalás, amit annyira kért a "kedves, üzleti képzéseket eladó cég"?

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2019.04.02. 12:18:29

Ontocsik hosszászólás.
Mondanám, hogy a blog írója cseberből vederbe került, ezzel az Eckhard Tollézással, de ez nem lenne pontos helyzetértékelés. Pontos nem lenne, hiszen bár Tolle egy ugyanolyan holdkóros, (csak ő ezoterikus, spiritiszta, kvázi-, és kripto-buddhista) mókus mint a szcientológusok, és elméletileg ugyanolyan szintű értelmetlen habókos hülyeségeket is terjeszt. Az igaz, hogy ezzel Tolle is elég jól keres, de ő mégsem épített ki egy gyakorlatilag fasiszta (tényleg, ti volt szcientológusok, ezt már ki mertétek mondani, egyáltalán rájöttetek, hogy a volt "egyházatok" egy fasiszta szervezet?) pénzlehúzó bandát. Ez azért, lássuk be, elég nagy előnye Tolle mesternek. Tolle mester taításai sokkal szelídebbek, lazábbak, pszichologizálóbbak (persze ez csak ál- Móricka szintű pszichologizálás), sok bennük a keleties vonás, egy nagy része egy az egyben a buddhizmustól átvett, és persze konkrétumokban is zagyvaság, és összességében is következetlen, értelmetlen katyvasz, de fényévekre van a szcientológia fasiszta-militáns tolvajtempójától.
Szóval, nyilván, a szcientológiánál a Tolle is sokkal jobb. Egy másik, racionális szintről nézve persze Tolle ugyanolyan hamis, ostoba "tanító", és "mester", mint Maharishi Mahestől kezdve Oshón át, még számtalan hasonló ezoterikus tanító, akik meglovagolva az amúgy eredendően nyilván jóra vágyó, és jóakaratú emberek tudás- és cselekvésigényét, vagy a saját őszinte ostobaságukból, vagy - ez a gyakoribb - szélhámos pénzsóvárságból szépen bepalizzák őket - mármint a "tanítványokat".
Az lenne a jó, ha blogírónk erre mihamarabb rájönne, és Tolleval is szakítana. De persze ilyen nem lesz, blogírónkat nem véletlenül lehetett kétszer is ennyire megvezetni (egyszer a szcientológia, másodszor Tolle "tanai"), ő végső soron, filozófiai értelemben idealista, és ebből a tévhitből kigyógyulni sokkal-sokkal nehezebb, mint a szcientológiából kigyógyulni.

atomic squirrel 2019.04.02. 13:51:01

@nicoska: Csak nem szerda este? Kapom a hangszórót?