Tények, tapasztalatok, vélemények és hírek a szcientológia egyházról

Szcientológia: objektíven és szubjektíven

A szcientológia szervezeti felépítése I.

2008. március 23. - Reformer
Ez a poszt a szcientológia egyház teljes szervezeti felépítését elemzi ki, későbbi referenciának készült.

Hosszú, bonyolult és száraz - előre szólok.

Több részből fog állni, a terjedelem és az áttekinthetőség miatt.

Itt egy diagram, ami a Nemzetközi Bázis egyik volt munkatársa készített - teljesen megegyezik az én tanulmányaimmal is.

A diagram nagyobb felbontású változata:

http://img86.imageshack.us/img86/5817/commandchannels2007qc1.jpgA lényeg az, hogy ez a valós struktúra - jogilag itt számos különböző státusú és nevű szervezetről beszélünk.

Egy megjegyzés - Hubbard IMÁDTA a rövidítéseket. :)

Íme:

Haladjunk alulról felfelé, nézzük először a Local (helyi) szintet.

Magyarország olyan szempontból speciális, hogy itt létezik egy, a kontinentális management résznél feltüntetett szervezet helyileg is - ez az OTL Magyarország, aminek az a felépítése, mint amit a táblázat kontinentális menedzsment része mutat.

A struktúra legalján helyezkednek el az egyszeri hívők - public a hivatalos elnevezésük, szemben a staff-ként hívott munkatársakkal, akik a komplex struktúra valamelyik szervezetében dolgoznak.

A publicokat számos szervezet kontrollálja.

Menjünk sorban balról jobbra.

1. A CCHR (Citizen's Commission on Human Rights - Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért) alapítványként működik Magyarországon, a szcientológia pszichiátriaellenes szervezete, a pszichiátriai visszaélések felderítésével foglalkozik, célja a pszichiátria felszámolása.

Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben az Egyház közvetlen kontrollja alatt áll. A helyi CCHR-t a kontinentális OSA (különleges ügyek irodája, az egyház jogi és PR részlege, minden kontinensen és Sea Org egységben van irodája) és a kontinentális CCHR iroda irányítja. Az európai CCHR iroda Koppenhágában van. Továbba van egy CCHR International Los Angelesben, amit az OSA International kézivezérel.

A magyar CCHR-t például egy volt Sea Org tag vezeti.

A CCHR-t az egyház nem támogatja egy fillérrel sem, kivéve bizonyos projectjeit, amit az egyház tagsági szervezete, az IAS finanszíroz (erről még később). A CCHR a szcientológusoktól beszerzett adományokból él. Mint majd látható lesz, gyakorlatilag az összes ilyen szatelit szervezet külön kasszán van és nagyrészt mindegyik a szcientológusokat pumpolja adományokért - így egy szcientológus időnként 5-6 helyre is adományozgat.

1a. Van még két ilyen szervezet - az egyik a Drogmentes Magyarországért Maratonok. Ez csak Magyarországon van. Ez többé-kevésbé önálló helyi kezdeményezés, volt Sea Org tagokból áll főként a munkatársi gárdájuk, és valamennyire a helyi OSA kontrollja alatt állnak.

A másik a CCHR-hoz hasonlóan követi a nemzetközi-kontinentális-helyi iroda mintát (minden felügyeli a legközelebbi OSA-iroda), ez pedig a YFHR - Youth for Human Rights, Fiatalok az Emberi Jogokért. Magyar site, nemzetközi site.

Mindkettő alapítványként működik Magyarországon, független jogi személyek, de az egyház ettől függetlenül a benne dolgozó szcientológusokon keresztül döntő befolyással bír mindkét szervezet működésére.

Mindkét alapítvány a szcientológusokat is rendszeresen megkeresi adományokért (főleg őket, bár a Maratonnak vannak nem szcientológus céges támogatói, de ez nagyon kis hányada a bevételüknek), működésüket az egyház anyagilag egyáltalán nem támogatja.

2. WISE. WISE = World Institute for Scientology Enterprises, Szcientológus Vállalkozások Nemzetközi Szövetsége. Ez az üzletemberek fogja össze. Három célja van - a. elterjessze LRH admin techjét az üzleti életben, b. összefogja és kontrollálja a szcientológus üzletembereket és az egyház szolgáltatásaira küldje őket. c. behajtsa a jogdíjakat és a WISE-tagdíjakat a tagoktól. Itt a tagsági szintek listája: Forrás: hivatalos WISE Magyarország tagsági szintek.

Ez minden más, szcientológia szervezetbeli tagságtól független, rövid összefoglaló:

- WISE általános tagság     75.000 Ft/év
- WISE céges tagság    250.000 Ft/év
- WISE vállalati tagság    750.000 Ft/év
- CEO-k köre tagság   4.200.000 Ft/év
- Charter tagsági díj     + 250.000 Ft/év a fentiek egyikéhez pluszban (vitamegoldó és etikai bizottsági tagság)

A WISE-irodák a helyi Sea Org egység részei, Sea Org tagok a munkatársaik, tehát 100%-ban egyházi kontroll alatt vannak. Magyar WISE site, nemzetközi WISE site.

Ezenkívül fentről a WISE-irodákkal szokták intéztetni a mindenféle könyvtáradományok és egyéb adományszerző ügyletek egy részét.

3. ABLE. ABLE = Association for Better Life and Education (Szövetség a Jobb Életért és Oktatásért). Ezek is a helyi Sea Org egységek részei, Sea Org tagok a munkatársaik, tehát 100%-ban egyházi kontroll alatt vannak.

Ami azért is érdekes, mert a magyar ABLE pld. alapítványként működik és az egyház szerzetese az összes munkatársa.

Az ABLE-nek az a dolga, hogy kontrollálja a papíron világi, az LRH és az egyház módszereit használó társadalomjobbító szervezeteket (ebből 4 darab van, ugyanolyan helyi - kontinentális - nemzetközi felépítéssel mint az eddigiek), valamint hogy pénzt szerezzen az államtól és a szcientológusoktól (főleg az utóbbiakat keresik meg erre) ezen szervezetek támogatására.

Ez a négy szervezet a következő (az ő munkatársaik nem Sea Org tagok és nem is egyház munkatársak):

- APS: Applied Scholastics. Alkalmazott Oktatástan. A magyarországi iroda kht-ként működik. A tanulási technológia elterjesztése a dolga, valamint licenszeli a tanulási technológia használatát oktatóknak és magániskoláknak (pld. nyelviskolák). Az ebből származó jogdíjakból és a szcientológusok adományaiból él meg. Ők is szednek adományokat a szcientológusoktól. Van nemzetközi központja is.

- Narconon. Ez drogmegelőzéssel és a drogokról való leszoktatással foglalkozik. Magyarországon nincs rehab központja, csak admin iroda. A leszoktatási díjakból élne, de jelenleg ők is a szcientológusok adományaiból élnek. Magyar site, nemzetközi site.

- Criminon: A bűnözők rehabilitációja. Valamennyire működik Magyarországon is. Ők is a szcientológusok adományaiból élnek. Magyar site, nemzetközi site.

- TWTH - The Way to Happiness: Út a Boldogsághoz. Az út a boldogsághoz könyvet terjesztik, többnyire szcientológusok és időnként nem-szcientológus támogatók révén, akik kérhetnek személyre szabott példány. Magyarországon nem működik. Nemzetközi site.

4. IHELP - International Hubbard Ecclestiastical League of Pastors, Lelkészek Nemzetközi Hubbardi Egyházi Ligája. Ezek is a helyi Sea Org egységek részei, Sea Org tagok a munkatársaik, tehát 100%-ban egyházi kontroll alatt vannak.

Ez is egy tagsági szervezet, tagsági díjakból és az IHELP tagjai által fizetett egyházi tizedekből élnek.

Nem kizárólagosak a tagságok, tehát egy szcientológus lehet egyszerre WISE-tag a cége miatt, IHELP-tag mint területi terjesztő és emellett lehet CCHR-önkéntes is például.

Ők kontrollálják a következő szcientológia tevékenységeket:

- VM-ek: Volunteer Ministers, Önkéntes Lelkészek. A katasztrófák helyszínein megjelenő segítők, rikító sárga ruhájukról felismerhetőek. Ők is a szcientológusok adományaiból élnek. Többnyire azon szcientológusok foglalkoznak ezzel, akiknek nincs pénzük a Hídra...

- területi auditorok. Nem munkatársak egyik egyházi szervezetben sem, hanem pénzért auditálnak a "területen" (a legközelebbi egyház szervezetet körülölelő földrajzi terület). Ezért tagsági díjat fizetnek az IHELP-nek és 10%-át az összes auditálási bevételüknek odaküldik. Egyházi személyként működnek, így az ilyen bevételeik nem adókötelesek.

- FSM-ek. Field Staff Members, területi munkatársak. Gyakorlatilag területi értékesítők, akik különféle egyházi szolgáltatásokat adnak el embereknek, ezért az egyháztól minden hozzájuk köthető bevétel után 10-15% jutalékot kapnak. Ez adóköteles, de nem tudom, hogy tényleg le-TB-zik-e ezeket, vagy csak eltitkolják.

- területi szolgáltató csoportok, életjobbító központok. Ezek is tagdíjat és tizedet fizetnek, mint a területi auditorok.

5. SMI: Scientology Missions International. A Szcientológia Missziók Nemzetközi Szervezete.Ezek is a helyi Sea Org egységek részei, Sea Org tagok a munkatársaik, tehát 100%-ban egyházi kontroll alatt vannak.

A feladata új missziók nyitása (a misszió a legkisebb, hivatalosan egyházi szervezet. Alapvető szcientológia szolgáltatásokat nyújt. Ha itt végez az ember, akkor továbbküldik valamelyik magasabb szintű szervezetbe), valamint a meglévő missziók menedzselése.

A missziók mindenféle %-os díjakat fizetnek (kb. 15% összesen) a SMI-nak, ebből élnek, plusz a kezdőcsomagok eladásából. A kezdőcsomagot egy új misszió nyitása előtt kell megvenni a jövendőbeli misszióvezetőnek, ez kb. 2,500,000 forint.

6. FOLO. Flag Operations Liasion Office - Flag (zászlóshajó, a nemzetközi vezetés régi központjának a neve) Műveletek Összekötő Irodája. Ezek is a helyi Sea Org egységek részei, Sea Org tagok a munkatársaik, tehát 100%-ban egyházi kontroll alatt vannak. A feladatuk az orgok (központi szervezetek) működtetése - az orgok a missziók feletti következő szolgáltató szervezetek, Clearig szolgáltatják a Hidat, az OT-szinteket még nem. V-os osztályú org (Class V org) a hivatalos nevük, mert V-os osztályú auditorképzés a maximum, amit adhatnak. Budapesten van egy ilyen Magyarországon.

A FOLO-k irányítják még a kontinenseken található Haladó Szervezeteket (AO - Advanced Org, OT I és OT V közötti szintek) és a Saint Hill-szervezeket (SH - Saint Hill Org, a VI-os osztályú auditorképzés csak itt elérhető). Európában Koppenhágában található meg az AO és az SH egybevonva, AOSH Europe néven. Az AO-k és SH-k munkatársai csak Sea Org tagok lehetnek.

Az orgok által fizetett tizedből él meg.

Ezt az öt Sea Org-szervezetet (SMI, IHELP, FOLO, WISE, ABLE) tömöríti a helyi Sea Org bázis, amit CLO-nak hívnak (Continental Liasion Office, kontinentális összekötő iroda).

Ezen szervezetek nemzetközi központjait (SMI Int stb., kivéve FOLO, mert annak a nemzetközi központja az FB = Flag Bureuax) az International Liasion Office (ILO) fogja össze, amely Los Angelesben van.

7. Egyéb szolgáltató szervezetek (ezeket a Flag Bureaux irányítja közvetlenül).

7A. CC-k: Celebrity Centre - Hírességek Központja.

Ezek is vannak mindenfelé a világon, kb. úgy működnek, mint egy org (Clearig szolgáltatnak). Van egy nemzetközi központjuk, a CC Int, ahol OT-szinteket is szolgáltatnak OT V-ig. A CC Int munkatársai Sea Org tagok lehetnek csak.

7B. a clearwateri FLB (Flag Land Base, Zászlóshajó Szárazföldi Bázis).

Ez két szervezetből áll - FSO (Flag Service Org, Flag szolgáltató szervezet). Itt OT VII-ig és XII-es osztályú auditorig lehet jutni. A munkatársai mind Sea Org tagok.

A másik az FC (Flag Crew - Flag legénység). Az FSO kiszolgáló személyzetét tömöríti - sofőrök, konyhai alkalmazottak, takarítók, autószerelők, kertészek, karbantartók, az egyház hoteljeinek működtetői. A munkatársai mind Sea Org tagok!

7C. Freewinds

Ez két szervezetből áll - FSSO (Flag Ship Service Org, Zászlóshajó szolgáltató szervezet). Az OT VIII-at és pár speciális tanfolyamot szolgáltat. A munkatársai mind Sea Org tagok.

A másik az FWSO (Freewinds Ship Org - Freewinds hajó legénység). Az FSSO kiszolgáló személyzetét tömöríti - matrózok, konyhai alkalmazottak, takarítók, gépészek, karbantartók, stb. A munkatársai mind Sea Org tagok!

A bejegyzés trackback címe:

https://objektivszcn.blog.hu/api/trackback/id/tr18393182

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Sonica 2008.03.23. 13:47:13

Huhhh, nem egyszerű... A kérdésem az, hogyha rokonaim a Freewinds-en voltak 2 hétig, akkor ők vajon OTVIII szintre jutottak el?

BaNG 2008.03.23. 14:28:40

Én annak örülök, hogy bonyolult, de legalább van esély átlátni! Ugyanezt megcsinálhatnák tök kaotikusan, hogy az se érti, aki benne van... Legalább van egy térkép, amin keresztül fogást lehet találni, ha kell.

Nézelődő ember 2008.03.23. 14:29:59

Nem, nem jutottak el. Szimplan kizsebelik oket, mikozben baromsagokkal tomik a fejuket.

Matyko 2008.03.23. 14:31:35

Hogy ilyen szintre jusson egy B-kategorias sci-fi iro szervezete, ez kerem komoly teljesitmeny! PENZGYAR ! ;)

candy · http://wunderbike.postr.hu 2008.03.23. 14:49:54

Grat a bloghoz, elég korrekt mennyiségű infóhalmazt sikerült létrehozni erről a csodáról. Mondjuk maximum hatásfokában különbözik a többi vallástól, illetve annyiban, hogy ennek a jelenlétét még nem szokták meg az emberek. Amúgy az összes a tömegpszichózisra épül, max a módszerek különböznek...

maniakus 2008.03.23. 15:44:50

részegen én is rajzolok ilyet. meg rá mikiegereket példának okáért.

jóhát mondjuk én nem basztam nemzetközi vizeken kislányokat a hajómon miközben vallás alapítottam. bocsánat, hogy előre szólok.

Sancho Papa 2008.03.23. 15:47:18

Szia Reformer!

Van egy szci ismerősöm, aki egy - a szcientológia jelével díszített - ezüst karkötőt hord. Jelent ez valamit a szervezetnél, vagy csak egyszerű ügybuzgalom?

most mi van? 2008.03.23. 16:06:08

Kicsit bajban vagyok, a főnök (ker.tv vez.) mosolyog, megtapsolja magát, ilyenkor saját magunkat is meg kell tapsolnunk (több kollegámnak ez a módszer nem tetszett, már nem kollegák...) Azt mondja a Boss, ez a módszer amerikai, az is, hogy rövidít és az is, hogy pontokba szedve beszél, beszéltet minket is, kötelezően. A4-s lapra íratja fel, pl. "mit akarsz elérni?" címmel a gondolatainkat. Utána néztem,most már tudom, Hubbard idézeteket is küld kör e-mail-ban...és most beindítja a U.G. műsort is, nézd meg a fotót róla, itt van az indexen, mindegy miről van szó, ő az, aki mindig ilyen, nagyon mosolygos...Félek, van okom rá?

Machiavelli 2008.03.23. 16:21:47

A fentieket elolvasva számomra teljesen nem világos, hogy az NBH miért nem tesz semmit a szervezet felszámolására, az ügyészség miért egy pitiáner Magyar Gárdával foglalkozik, miért nem ezeket fogja perbe, hogy feloszlassa, egyáltalán az ÁLLAM apparátus kiket is szolgál valójában?

porthosz 2008.03.23. 16:26:37

Machiavelli:
azért mert ebben pénz van a magyar gárda meg egy pitiáner alakulat. A magyar gárda felszámolása nem kerül semmibe, ennek a felszámolása pedig sok ember sok érdekét sértené. És mit tudjuk kutya ugat...
:)

kid 2008.03.23. 16:26:46

most mi van?:

Talan a legveszelyesebb undorito szci tipus az ugybuzgo fonok. Megtehet szinte mindent a cegnel, es meg is teszi. Altalaban bevezeti az ilyen - altalad emlitett - tipikus szci metodusokat, de csak szepen lassan felepitve lepesrol-lepesre. Korulveszi magat mas 'egyhaz' tagakl. Elkuldi ilyen-olyan tanfolyamokra a lojalis alkalmazottakat. Kiepit egy fasza kis besugo halozatot - ki, mikor, mi rosszat mondot, kinek milyen kis titkai vannak. Stbstb

Bukowszky · http://bukowszky.blog.hu 2008.03.23. 18:17:15

a szcientológusoknak vannak saját repülőgépeik? (a rakétahajtású DC-8-asokon kívül persze :) )

Zan 2008.03.23. 18:20:44

Enyhe MLM feeling.. mintha a brókernet ugyanez lenne, csak más köntösben és más célokkal.. de tényleg nincs nagy különbség, ugyanaz az agymosás megy. szintek, előrelépés, bűntudatkeltés, célmutatás, előre meghatározott viselkedésminták beprogramozása, még azt is megpróbálják elhitetni veled, hogy te mindezzel jót teszel .. és hogy ez neked is jó.. azért van ebben valami ironikus szépség.. a piramis csúcsán meg mindenki jót röhög a sok birkán, akiken megszedik magukat, mindegy is melyik az a piramis.. egy vallás vagy egy MLM vállalat a sok közül.. ha mindezt a tudást az emberek felébresztésére használnák, és öntudatra, felelősségre nevelésre már rég nem itt tartanánk.. csakhát a pénz az pénz :) Istent, meg a szeretetet meg nem lehet megenni ugye.. meg eladni sem, hogy jó kocsid legyen belőle .. így marad a hipnózisban elkövetett agymosás.. tudatosan.. szép új világ, gz hozzá..

jah, mellesleg nem dolgoznék olyan helyen ahol tudatos agymosás megy, mindegy, hogy honnan ered.. amerikai módszer, vagy szcientológia.. kit érdekel? az agymosás az agymosás.. azért csinál ilyet egy főnök, hogy neki, és a cégnek jó legyen.. nem azért, hogy a dolgozóknak jobb legyen. szóval keress másik melót haver :)

AnonHun · http://megtalaltad.uw.hu 2008.03.23. 18:25:33

Sancho Papa:
Az ezüst karkötő a Clear szint elérését jelenti.

Sancho Papa 2008.03.23. 18:33:03

Köszönöm az infot.
Kíváncsi lennék, hogy mennyibe kerülhetett ez eddig neki...

Luxon 2008.03.23. 18:40:28

OFF
Mondjuk a Magyar Gárdánál sem kellene megvárni hogy ilyen maffia hálózatot hozzon létre mint a sci. De kétségtelen: a Magyar Gárda jóllakott ovodások gyülekezete ezekhez képest; igaz az is viszont hogy a MGY-vel jobban lehet ijesztgetni és manipulálni pro és kontra a közvélemyényt.
Amúgy én se értem miért nem lép az NBH... de gondolom hogy nehéz fogást találni rajtuk, bár ha ilyen "ügyesek", nemsokára mehetnek ők is auditálni lövészet helyett. :(( :D És sajnos a gyerekeim is...
Épp ezért elvárnám hogy az adómért megvédjenek.
Na szép.
(Bojkottálom az említett csatornát, szerintem tuti hogy a "tévé2" ráteszek egy százast :D :D; a legutóbbi botrány műsor is gondolom egy szcí ötelete -> hazugsávizsgállós műsor(ha meg nem véletlenül akkor se veszítek sokat lásd fentebb említett műsor))

ON

Jó kis felépítés, és struktúra.
Nem akarom leírni hogy félelmetes,...

off
"naív jobbközépféloldali gondolkodással" ->
alig várok egy jobb oldali kormányt, létre se jönne egy "magyar gárda", kizavarnák ezt a szcí maffiát...
Vagy is ugye demokrácia és vallásszabadság nevében, szabad akaratából továbbra is az legyen szcí aki akar, de ne szivárogjanak már be az üzleti, és politikai, egészségügyi és oktatási területre; manipulatív és hatalmi céllal.
De mondjuk most elszakadt a cérnám...
grr grr morg morg

mazsi6000 2008.03.23. 18:53:27

Luxon:
Ja. Meg a zsidók se legyenek bankárok és kereskedők ugye?

anyám! 2008.03.23. 19:30:22

Valóban a TV2 lenne a magyarországi sci melegágya? Kezd a kép összeállni! A németek nem szeretik a scientológusokat, átveszik a TV2-öt, üzlet az üzlet alapon ide rakják le a szemetet (volt ilyen a valóságban is), a salak kiépíti a hubbardi szerkezetet, a magyar észre sem veszi a hatása alatt van! Szép jövő mondhatom! Ki állítja ezt meg? Pontosabban, meg lehet ezt még állítani?

kacsa! 2008.03.23. 19:44:06

Hülyeség az egész feleekkora apparátussal 2x annyi pénzük maradna

Gyula ÚR 2008.03.23. 20:22:36

Kacsa! Ez nem kacsa, ezért kerül minden százezrekbe és milliókba. El kell tartani az amcsikat és nekik a magyar forint aprópénz.

lókötő 2008.03.23. 22:36:06

anyám!

lehet abban igazság amit írsz! manapság megfájdul a fejem attól az erőszakos nyomulástól ami a tv2-ből dől rám. aztán azt is hallani, a főnök, meg az egyik diri amerikából jött, ott tanult a hubbard mellett. nem csodálkozom én már ezen sem, csak ne kelljen tizedet adni nekik

Kondics 2008.03.23. 22:41:58

Minden hozzászólót kérek tartsa be az íratlan szabályokat. Ez különösen vonatkozik a TV2 imagóját piszkálókra, ellenkező esetben kénytelen leszek jogi lépéseket tenni a becstelen rágalmazók írásait közlő blog szerkesztőivel szemben. Teszem ezt azért mert a lelkiismeretem tiszta és még megvan a józan eszem.

Lego 2008.03.24. 04:55:16

URAMATYÁM!

Micsoda félelem hullám jött ide csak azért mert egy szervezet jó felépítésű.
Ha kicsi, gyenge lenne a felépítése, akkor meg persze az lenne a baj.

Az agymosáshoz:
Már évszázadok, ezredek óta mossák mindenkinek az agyát! az hogy így gondolkozol, ahogy az mind annak lett köszönhető, hogy átmosták az agyad!
Anyukád kezdte: Te száp vagy, okos vagy... vagy ha rosszul jártál, te büdös kölök.
És te elhitted. Így indult!

www.scientology.org/index.html?locale=hu_HU

Picit nagyobb tájékozottságot, hello!

Ezekhez a célokhoz kell is szervezettség!

Vagy berezelsz attól, hogy kevesebb drogost, kevesebb búnözőt, kevesebb irástudatlant akar a szci?
Foglalkoznak kormányszinten szinte a Föld minden országában, ott is van ilyesmi szervezettség. Csak eddig sikertelenül küzdenek, valamiért.
Nézd meg a sci eredményeit, és akkor írj valami értelmes bejegyzést! (akinek nem inge...)

Az első könyv, amit LRH írt, az pont arról szól, hogyan lehet dehipnotizálni az embert.
Pont arról, hogy az agymosás amin keresztül ment az életében az ember, hogy hogyan távolítsa el a szuggesztív dolgokat, amik hatnak rá. Pont ez ellen dolgozik a szci.

Zan, igazad van, ha mindezt a tudást az emberek felébresztésére használnák, és öntudatra, felelősségre nevelésre már rég nem itt tartanánk..

Csak sajnos erre nagyon kevés ember döbben rá. Meg borzasztó sok ember, mivel agymosott, így jó neki, sőt ragaszkodik a sok drogoshoz (alkoholista, gyógyszergyár, maffia), bünözókhöz, irástudatlanság (kormányok).
Nagyon nagy az ellenszél!

Pénz: A katolikus egyház 100x gazdagabb, vagy 1000x, de mégse váltja meg a világot.

Tv2... és íme, ahogy elindul egy rémhír!
Gratulálok kedves Reformer!
Lehet tíz vagy 20 év múlva a tv2 igen. Kér véleményt a szciktől. Akkor biztos nem lennének ilyen "tartalmas", "példamutató", "értékközvetítő" műsorok, mint amik vannak most.
(Ja, aki nem tudja mit jelent itt az idézőjel, vagy félreérti, azt hivatalosan is seggberúgom! :-) )

vuk 2008.03.24. 07:50:58

"Vagy berezelsz attól, hogy kevesebb drogost, kevesebb búnözőt, kevesebb irástudatlant akar a szci?"

Ja kihagytad az elmebetegeket, és a pszichiátereket..

Lrh drogozott, és nemcsak ő... DM és társai a legnagyobb bűnözők közé tartoznak. A legnagyobb SP-k és már nem tudják eltitkolni sem.

Pedofilia, nemi erőszak, ütlegelés, betegek kidobása az utcára, üldözés egy világon át, hazudozás, családok szétszakítása, gyermekmunka,agymosás ..még sorolhatnám..

Neduddgi 2008.03.24. 07:57:08

"Tv2... és íme, ahogy elindul egy rémhír!
Gratulálok kedves Reformer!"

Lego! Mi köze Reformernek a Tv2-ős rémhírekhez????
Azért, mert egy hozzászóló leírta egy feltételezését és mögétett néhány vigyorjelet, aztán sokan egy ismerős betűhalmaz meg egy vitatott műsor kapcsán elgaloppírozták magukat, MIÉRT A BLOG ÍRÓJA A HIBÁS?
Vagy csak jólesett megint rúgni belé egyet, és elindítani egy másik (potenciális) szálat? Ismered a kabátügyet? Szóval ha te annyira kardoskodsz a hiteles adatok és a pontosság mellett, akkor légy kedves magadra nézve is kötelezőnek tartani.

Déjà vu 2008.03.24. 10:18:13

Meglepődtem, hogy nem ezt olvastam előbb (illetve, hogy még nem olvastam):

Frici 2008.03.23. 22:41:58
Minden hozzászólót kérek tartsa be az íratlan szabályokat. Ez különösen vonatkozik a Szcientológia Egyház imagóját piszkálókra, ellenkező esetben kénytelen leszek jogi lépéseket tenni a becstelen rágalmazók írásait közlő blog szerkesztőivel szemben. Teszem ezt azért mert a lelkiismeretem tiszta és még megvan a józan eszem.

Ehelyett csak csodálkozom, hogy ez mindent megelőzött:

Kondics 2008.03.23. 22:41:58
Minden hozzászólót kérek tartsa be az íratlan szabályokat. Ez különösen vonatkozik a TV2 imagóját piszkálókra, ellenkező esetben kénytelen leszek jogi lépéseket tenni a becstelen rágalmazók írásait közlő blog szerkesztőivel szemben. Teszem ezt azért mert a lelkiismeretem tiszta és még megvan a józan eszem.

De hát végülüs mindegy. Mindkettő az szcn egyházhoz illő fenyegetőz-típus. Előbbi lenne, utóbbi az, akármire is hivatkozik.

tehenészlány 2008.03.24. 10:59:49

Érdekes amit írsz Déjá vu! Ezek szerint a TV2 előretolt ék, vagy valami hasonló lenne? Jelzem, az agymosás elindul ezerrel, a Jakupcsek műsor, az a éneklős marhaság és most a U.G. műsora!!!! Nézd meg a bemutatón készült tv vezér Várady Zoltán képét, hubbardi és egyben őrdőgi az a vigyor!!!!! Lehet félteni a gyerekeket

Reformer 2008.03.24. 12:21:13

Kondics: Tisztelt Uram! A blogom nem moderált, a hozzászólók véleménye nem tükrözi az enyémet.

Reformer 2008.03.24. 12:24:09

TV2:

minden tisztelt kommentezőt megkérek, hogy ne itt tárgyalja meg a TV2-vel kapcsolatos problémáit.

A TV2-nek semmi köze az egyházhoz, Várady Zoltánnak sem.

Reformer 2008.03.24. 12:26:56

"Pénz: A katolikus egyház 100x gazdagabb, vagy 1000x, de mégse váltja meg a világot."

Tisztelt mások vallásos hitét, Lego! (Tudod, az Út a boldogsághoz...) Emlékszel még, mit irt az egyik kommentező, mennyire intoleránsak a szcientológusok a wogokkal szemben?

harmatOSA 2008.03.24. 12:48:36

"Kondics 2008.03.23. 22:41:58
Minden hozzászólót kérek tartsa be az íratlan szabályokat. Ez különösen vonatkozik a TV2 imagóját piszkálókra, ellenkező esetben kénytelen leszek jogi lépéseket tenni a becstelen rágalmazók írásait közlő blog szerkesztőivel szemben. Teszem ezt azért mert a lelkiismeretem tiszta és még megvan a józan eszem."
Mi piszkálja a tv2 imagojat? Ez itt hírverés az meg egy show műsor amiben buta kérdéseket teszenk fel buta embereknek, zárd rövidre a dolgot bárki vagy. Mit lehet az adott csatorna hírnevén rombolni?Amelyik nem talál ki olyanműsort ami nem emberek legbelső dolgait tárja fel magára vessen. Amúgy , volt ország ahol a műsort betiltották miután egy férj megölte a feleségét miatta.Ne gyere ide . Ja és hogy megnyugodj :
"Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a Szolgáltató nem köteles a blogok moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére.
A szolgáltató csak és kizárólag tárhelyet, felületet biztosít a tartalmak elhelyezésére, azaz a szolgáltató csak „az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás)”.
A szolgáltatás igénybevételével hozzájárulsz ahhoz, hogy amennyiben az általad elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor Szolgáltató azt jogosult törölni, akár saját elhatározásából, akár a tartalommal kapcsolatban érdekeltek kérésére."
De itt jogsértésről szó nincs , mért nem mégy innen béksebb vizekre.
Ha tetszik ha nem , ez itt szabad ország és szabadon lehet a véleményed elmondani. JA ÉS A TV2, ÉS AZ EGYHÁZ MŰSORA KÖZT A KÜLÖNBSÉG ANNYI CSUPÁN EGYIKBEN A DELIKVENS PÉNZT REMÉL HA ELMONDJA AZ IGAZAT. A COS NÁL VISZONT KEMÉNY PÉNZEKET FIZET HOGY ELMONDJA AZ IGAZAT. A MŰSORBAN HA HAZUDIK , MEHET HAZA PÉNZ NÉLKÜL AZ EGYHÁZBAN VISZONT , FIZET MIG NEM MONDJA EL . EGY INTEZIV 12,5 ÓRA AUDITÁLÁS, ÚGY 300.000HUF DRÁGA HOBBI.
JA ÉS BÁRMT MOND A PUBLIK A KÉSŐBBIEKBEN FELHASZNÁLJÁK ELLENE.
Ne féltsd se az egyházat se a tv2-őt:)

Luxon 2008.03.24. 13:10:30

OFF
mazsi6000: a zsidók felőlem azok lehetnek akik akarnak, cipészek, orvosok, atomfizikusok, katonák nővérek, top menedzserek, nem hinném hogy az én kommentem bármiben is érintette volna őket, illetve befolyásolta volna őket hivatás választás közben.
De gratulálok hogy kommentemben felfedeztet ezt.

tévé8: Ja és a Bebe tévébe is beszivárogtak a szcík, az anilmal planet pedig már régóta gyanús.
ON

Déjà vu 2008.03.24. 13:20:31

Tehenészlány! Mi U.G. műsora?

Szocske 2008.03.24. 14:08:02

Ha iratlan szabaly, akkor milyen jogi lepes? Tanclepes?

Imago a magyar nyelvben a teljes atalakulason atesett, kifejlett rovart jelenti, ami a bab allapot utan jon. (najo, kereszeknel van egy koztes allapot, a szubimago is, de az most mindegy.)

Az itt felvonulo minta alapjan nem tul okosok ezek a scik, mar elnezest. Tudom, tudom, van egy szinesz, egy orvos es egy mernok is, mar mondtatok.

Gyula ÚR 2008.03.24. 16:06:58

Lego, Lego :D
Mindig jösz és belerondítasz.
Kérj már egy számlát, hogy a hőn szereted egyházad mennyi pénzt fordít a drogprevencióra és kérj egy számlát arról, hogy mennyi a Blaha Lujza téri székhely villanyszámlája :D
Meg fogsz döbbeni.
A szci szarik mindenre, csak magának termeli a pénzt, többek között belőled is, csak még nem látod.
Ezek a PR akciók csak arra valók, hogy ilyen esetekben elő lehessen rántani. De már ilyenkor se jön be sajnos, újat kell kitalálni :D
Lehetne az űrkutatás, hátha megtaláljátok Xenut a Hold mögött!

r. 2008.03.25. 00:30:39

azt hiába, Xenu 75 millió éve nem járt felénk. Nem figyeltél?

r. 2008.03.25. 00:38:18

nah, itt egy cuki kis lista, hogy lesz a senkiből maga Ron.
www.whatisscientology.org/html/Part02/Chp06/pg0181_1.html

r. 2008.03.25. 01:05:03

0-OT-IIX: kb. $380,000
részletek:
www.sweenytod.com/cos/pricelist.html
en.wikipedia.org/wiki/Scientology_as_a_business

Reformer, ehhez mit tudsz hozzáfűzni? Saját tapasztalatod?

harci véreb 2008.03.25. 09:09:46

www.youtube.com/watch?v=cvjzDgMmELY&feature=related

Reformer: Mary DeMoss(fenti vid), Lisa McPherson ügyben erősen szerepet játszó osás nő kilépett?

Reformer 2008.03.25. 13:51:30

r.: lesz erről külön post, hogy mennyi az annyi (de kb. ennyi a vége, 300.000 és 500.000 dollár között)

harci véreb: May DeMoss - én is hallottam a hírt.

Frakk · http://www.szcientologia.org.hu/ 2008.04.22. 12:08:41

Hát én nem minden véleménnyel értek egyet amik itt elhangzottak. Csak annyit mondhatok még mindehhez, hogy mindenkineg az igaz, amit maga tapasztalt meg, a többi hazugság.
www.szcientologia.org.hu

Szívesebben olvasnék itt saját tapasztalatokról, nem csak pletykákról.

Az én személyes tapasztalatom az, hogy L.R.H. könyveiből, előadásaiból sokat tanultam így jobbá tettem az életem (pl. elmúl az évekig gyötrő allergia). Megerősítettem családom, apukámmal a régi konfliktust meg tudttam szüntetni vele, és a szakmámban is jobbá váltam. Nekem bőségesen megérte azt a pár ezrest amit azokért a könyvekért, cd-kért adtam.

yx 2008.04.22. 14:44:09

Frakk: Bár az állításod hamis (amit nem tapasztaltál meg, is tarthatsz igaznak, ugye?), a véleményedet én magam is osztom. Rengeteg infó van főképp az alapok szintjén, amit mindenki jó lenne, ha ismerne és elgondolkodna az igazságtartalmáról. A hülyézőkön túl itt kétféle jogos kritikát találhatsz, amin viszont neked sem árt elgondolkodnod:
1. Az Egyház iszonyatosan pénzéhes! (Ha világméretű elterjedés a cél, miért kerül az alapok+kongresszusok 1,3M-ba? Saját kivitelezéssel! Ahogy egyre keletebbre (és délebbre) megyünk, egyre elképzelhetetlenebbül nagy ez az összeg az ott élő embereknek!)
2 Az Egyház egy kegyetlen elnyomó gépezetet működtet! (Ha publik vagy, akkor "csak" minden pénzedtől próbálnak megfosztani, de ha közéjük állsz, elveszik a szabadságod, megszűnsz gondolkodó lény lenni, egy "fontos" fogaskerékké degradálódsz "a gépezetben")
Nem hiszed? Próbáld ki! De ha rám hallgatsz, előbb sokat olvasod a blogot és aztán mégsem próbálod ki!
És még valami: pletykákat emlegetsz és súlytalan általánosságokkal dobálózol, mint a te nyereséged. Nekem az is legalább annyira pletyka, amit te írtál eddig, mint bármely másik hozzászóló saját tapasztalata, amit olvashattam itt. Óvatosabban az ilyen megjegyzésekkel, mert hamar "legózni" kezd valaki és a végén kiderül, hogy igaza van! :D

Dickens 2008.04.22. 16:42:12

Frakk: Vajon a Jason Beghe interjú is egy pletyka? Mi neked a saját tapasztalat, ha nem egy OT V-ig eljutott ember véleménye?

Nem szeretném megadni 2008.08.29. 10:59:07

Ehhez a részhez szólnék hozzá:
"TWTH - The Way to Happiness: Út a Boldogsághoz. Az út a boldogsághoz könyvet terjesztik, többnyire szcientológusok és időnként nem-szcientológus támogatók révén, akik kérhetnek személyre szabott példány. Magyarországon nem működik. Nemzetközi site."

Ma 2008. 08. 29.-én a magyar nyelvű TWTH könyvet osztogatták gyerekek a Burger Kings előtt az Oktongonnál...