Tények, tapasztalatok, vélemények és hírek a szcientológia egyházról

Szcientológia: objektíven és szubjektíven

A szcientológia és utóhatásai 3. rész - A Híd

2017. február 18. - Reformer

Előzmények:

A szcientológia és utóhatásai 1. rész - Kapcsolatmegszakítás
A szcientológia és utóhatásai 2. rész - Szabad préda

Leah Remini sorozatának 3. része a szcientológia teljes szabadsághoz vezető hídjáról szól.

Csak maga a felirat innen tölthető le: A szcientológia és utóhatásai (Leah Remini: Scientology and the Aftermath) S01E03 - magyar felirat.

A "Tovább"-ra kattintás után nézhető meg.

Tovább

A szcientológia és utóhatásai 2. rész - Szabad préda

Előzmények:

A szcientológia és utóhatásai 1. rész - Kapcsolatmegszakítás

Leah Remini sorozatának 2. része a hírhedt "szabad préda" irányelvet, és annak gyakorlati alkalmazását mutatja be.

Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki részt vett a magyar felirat elkészítésében.

Csak maga a felirat innen tölthető le: A szcientológia és utóhatásai (Leah Remini: Scientology and the Aftermath) S01E02 - magyar felirat.

A "Tovább"-ra kattintás után nézhető meg.

Tovább

Kétmilliárd megawattos királlyá koronázta magát a jedi mester

Hallgattassék meg a másik oldal is, így lássuk, hogy a szcientológusok szerint milyen elmeállapotba lehet kerülni a szcientológia révén.

Következzen egy "nyereségjelentés", amelyet a blogon gyakran megjelenő jedi mesterünk írt, miután kicsengetett 100.000 amerikai dollárt, és elvégeztett a "L-eljárások" fantázianévre hallgató auditálást. Ez három részből áll (L10, L11, L12). Érdekességképpen megemlítem, hogy ugyanezeket végezte el N. Zoltán, akinek azt ígérték, hogy ezek után a testen kívül tud majd létezni (ld. Magyar Narancs interjú).

Tovább

Közleményt adtak ki a szcientológusok a NAIH nyilatkozatra reagálva

Ezt juttatták el az MTI-hez:

A Magyarországi Szcientológia Egyház Központi Szervezet közleménye

Budapest, 2017. február 9., csütörtök (OS) -

A Magyarországi Szcientológia Egyház megdöbbenéssel olvasta Dr. Péterfalvi Attila, a NAIH elnökének megalapozatlan nyilatkozatait és következtetéseit, és különösen felháborodott azon a tényen, hogy egy vezető hatósági tisztviselő csupán a Ripost bulvárlap cikke alapján vonja le következtetéseit és ennek alapján utasít bárkit.

A Szcientológia Egyház mélyen együtt érez a veronai busztragédia áldozataival és hozzátartozóikkal. Az egyház nem kezel semmilyen adatot az áldozatokról és hozzátartozóikról. Úgy véljük, hogy egy ilyen tragédia során minden szervezet vagy személy alapvető kötelessége segíteni azokat, akik fizikailag vagy lelkileg megsérültek. Az egyház katasztrófa-elhárítási csapata évente több tucat helyszínen nyújt segítséget a világ minden részén, és számos elismerést érdemelt ki tisztviselők részéről, akik első kézből szerezték tapasztalataikat, és nem a sajtóból.

Másrészről visszataszító bármilyen médium részéről a segítség eszményének leértékelése, és egy ilyen tragikus eseményt és egy jó szándékú szervezetet arra felhasználni, hogy nagyobb nyilvánosságot érjen el. Mivel az érintett médiumok és a NAIH elnöke is terjesztették a megalapozatlan állításaikat, ezért természetesen számolniuk kell a jogi következményekkel is.

Kiadó: Magyarországi Szcientológia Egyház Központi Szervezet

Ami nekem feltűnt:

"Az egyház nem kezel semmilyen adatot az áldozatokról és hozzátartozóikról."

1. Egyrészt nem egyház, tehát vallási egyesület, tehát a szcientológia egyház tényleg nem kezel semmilyen adatot, mert nem létezik ilyen nevű szervezet Magyarországon.

2. "Nem kezel" a szóhasználat - ha cáfolni akarták volna a feltételezéseket, akkor azt írták volna, hogy "nem kezelt és nem kezel". Ha például közben törölték az adatokat, akkor nyilván nem kezelik már.

3. Arról egy szót sem írtak, hogy megkeresték volna a hozzátartozókat vagy sem, és arról sem, hogy illegálisan megszerezték volna az adatokat. Pedig ez a két vád hangzott el, pont ezeket nem cáfolták. Az kicsit vérszegény és túl általános, hogy "megalapozatlanok a következtetések".

Ezt így sok értelme nem volt kiadni, mert csak azt tudtuk meg, ami eddig is ismert volt:- a) ők jó fejnek gondolják magukat és b) perrel fenyegetnek mindenkit, aki rosszat mond rájuk.

Az adatvédelmi hatóság közleménye a tegnapi hírrel kapcsolatban

Idézem:

MTI Országos Sajtószolgálat - A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) közleménye

Budapest, 2017. február 8., szerda (OS) - A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a sajtóból (https://ripost.hu/cikk-szcientologusok-zaklatjak-a-veronai-tragedia-gyaszolo-csaladjait) értesült arról, hogy a Magyarországi Szcientológia Vallási Egyesület, megszerezve a veronai busztragédia áldozatainak elérhetőségeit, zaklatja a gyászoló családokat.

 A hivatkozott újságcikk szerint az Egyesület egy – a hívei közzé tartozó – Verona közelében élő magyar származású rendezvényszervezőn keresztül szerezte meg a családtagok nevét, telefonszámát és lakáscímét.

Ugyan a cikkben szereplő adatkezelést sérelmező panasz még nem érkezett a Hatósághoz, azonban nyomatékkal felszólítom az Egyesület képviselőit, hogy azonnal hagyjanak fel a fentiekben leírt tevékenységgel és haladéktalanul töröljék a gyászoló családok jogellenesen megszerzett személyes adatait.

A Hatóság elnökeként jelen közlemény kiadása mellett megteszem a szükséges és hatékony jogvédelmi lépéseket is.

Budapest, 2017. február 08.

Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár


Kiadó: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH

Hogyan szabaduljunk meg a szcientológusoktól és kéretlen megkereséseiktől?

Előzmények:

Rövid adatvédelmi útmutató a szcientológiához

Ezzel a bejegyzéssel azoknak akarok segíteni, akik töröltetnék a szcientológia "egyház" v. valamelyik fedőszervezete által róluk tárolt adatokat (például elérhetőségeket vagy volt tagok esetén a róluk vezetett dossziékat).

Érdemes elolvasni az előzményként hivatkozott bejegyzést, az foglalja össze a teljes procedúrát.

Adataink töröltetése

Először mindenképpen az adatkezelőt (pl. ahonnan jönnek a levelek, ahonnan hívogatnak telefonon, vagy ahol szolgáltatást végeztünk) kell írásban megkeresnünk ezzel a kéréssel.

Fontos, hogy dokumentálható módon levelezzünk, mert csak akkor tudjuk később az esetleges hatósági eljárások esetén bizonyítani igazunkat - tehát minden küldött és kapott levelet mentsünk el/nyomtassunk ki, és időrendben tároljuk ezeket.

A szcientológusoknál vezetett adatok törlésére készítettem egy mintalevelet, amely figyelembe veszi a "sajátos" adatkezelési gyakorlatukat és az ügyükben már hozott NAIH állásfoglalást.

A mintalevél MS Word formátum letölthető innen: szcientológia adattöröltető mintalevél

Az írásos kérelem

 

Kinek: (amelyik jogi személynél töröltetni akarjuk az adatokat)

(szcientológia szervezet megnevezése, címe)

Kapja még: (egy példányt érdemes elküldeni a vallási egyesületnek is a biztonság kedvéért)
Magyarországi Szcientológia Vallási Egyesület
1138 Budapest, Váci út 169.
mse@otlcee.hu

Tárgy:  Személyes adatok törlése iránti kérelem

Tisztelt Adatkezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti jogommal élve kérem személyes adataim törlését.

Név: __________________________

Cím: __________________________

Törölni/megsemmisítettni kívánt adatok: minden hozzám köthető és rólam vezetett adat, azaz többek között, de nem kizárólagosan:

1) név, lak- és levelezési cím(ek), mobil és vezetékes telefonszám(ok), e-mail cím(ek), faxszámok, azonnali üzenetküldő alkalmazások felhasználónevei, közösségi oldalakon létrehozott profiljaim internetes címei, az Önöknek leadott névjegykártyáim, illetve minden egyéb elérhetőségi adat, amely a felém irányuló kapcsolatfelvételt lehetővé teszi.

Felhívom a tisztelt adatkezelő figyelmét arra, hogy saját adatkezelési gyakorlatának ismeretében és a tőle elvárható gondossággal járjon el, tehát az adatok törlésénél

a) nézze át az összes, valaha kinyomtatott behívási ("call-in") listát és távolítsa el azokról az összes elérhetőségemet. Ezek közé tartoznak többek között, de nem kizárólagosan: a regisztrátoroknál/adománygyűjtőknél/IAS tagsági tiszteknél papíron tárolt nevek, címek és telefonszámok, esetleges névjegykártyák; "gazdag ember" listák, FSM (külső munkatárs) listák, a rendezvényekre behívó (event call-in) listák, a szcientológia szolgáltatásokat adminisztráló személyzetnél tárolt tanuló v. preclear/pre-OT behívási listák, adományozói listák stb.

b) nézze át az összes elektronikus nyilvántartást valamennyi olyan számítógépen, amelyeken ilyen információkat tárolnak és visszavonhatatlanul törölje az ott tárolt elérhetőségeimet, illetve a regisztrációval foglalkozó, IAS tagságokat intéző és a a szcientológia szolgáltatásokat adminisztráló személyzet által használt elektronikus eszközökről (pld. laptopok, okostelefonok) is távolítsa el ezeket.

2) minden papír alapú és elektronikus formában tárolt dosszié, amelyeket L. Ron Hubbard, illetve a Nemzetközi Szcientológia Egyház erre vonatkozó irányelveinek megfelelve esetlegesen rólam vezettek, azaz etikai, preclear/pre-OT, tanulói, OSA, központi nyilvántartó {Central Files, CF} és pénzügyi dossziék).

3) valamennyi, rólam készített fényképfelvétel (nyomtatott/előhívott, illetve elektronikus formában tárolt), valamint videófelvétel és hangfelvétel.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a törlésről a (szcientológia szervezet megnevezése) köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, ideértve, de nem kizárólagosan az összes olyan külföldi és belföldi, a szcientológia egyház struktúrájához tartozó, illetve a szcientológia egyház munkatársai által működtetett szervezetet (különösen az egyház európai és nemzetközi központját, ahová az Önök belső irányelve szerint továbbítani kell az elérhetőségeimet), valamint az összes olyan, L. Ron Hubbard módszereit használó civil szervezetet, amelynek esetlegesen továbbították az adataimat.

Tájékoztatom, hogy a NAIH/2015/3940/2/V állásfoglalása értelmében adataim törlését, illetve a rólam vezetett dossziék megsemmisítését közjegyző előtt tett nyilatkozattal szíveskedjenek visszaigazolni.

Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, amennyiben az adatkezelő a törlés iránti kérelmemet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a törlés elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem megküldeni: (cím v. email-cím)

A törvényben meghatározott törlési kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Együttműködését köszönöm!

Kelt: 201__. ___________________. ____.

 

Tisztelettel,
(aláírás)

A szcientológia és utóhatásai 1. rész - Kapcsolatmegszakítás

Némi késéssel, de elkészült Leah Remini szcientológiáról forgatott dokumentumfilm-sorozatának 1. része magyar felirattal.

Az első rész a kapcsolatmegszakítás intézményéről szól.

Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki részt vett ebben.

Csak maga a felirat innen tölthető le: A szcientológia és utóhatásai (Leah Remini: Scientology and the Aftermath) S01E01 - magyar felirat.

A "Tovább"-ra kattintás után nézhető meg.

Tovább

Te vagy a legnagyobb hős a világon

Egy utcával arrébb a központjuktól (amit kiszivárgott információk szerint igazából nem is használhatnának) pár szcientológus letakarította a jeget a járdán.

Ez így önmagában nem hír - bár mindenképpen egy pozitív, elismerésre méltó cselekedet, azért valljuk be, az ilyen típusú jófejség télen azért annyira nem ritka és nem a hírértéke miatt végzik.

A PR és kommunikáció mesterei azonban megpróbáltak ebből is valamit kihozni (ennyire nem történik semmi arrafelé), szóval a jégtörő brigádot rikító narancssárga dzsekikben zavarták ki dolgozni (az ugyanis jól látszik a sötétben készült fotókon is), és olyan szöveggel sikerült tálalni ezt a hőstettet, amely leginkább a szocializmusban olyan divatos filmhíradókban volt szokásos.

A nagy erőlködésben a szokásos helyesírási hibák mellett sikerült az utca nevét is rosszul leírniuk (Faludi, nem Faludy).

Azért az látszik, hogy mekkora álomvilágban élnek, mert 1,5 óra munkához és 1, azaz egy darab család (lefotózott!) köszönetnyilvánításához egy ilyen mondatot tudtak társítani:

Nagyon jó érzés volt másoknak segíteni és megmutatni a tettrekészségünket, és a Szcientológia igazi természetét megmutatni a médián és a TV-n nevelkedett embereknek.

Itt a teljes hír:

 

Jégtörés a járdákon a XIII. kerületben

Tegnap délután egy igazán önzetlen, a XIII. kerületet segítő, másoknak példamutató akciót hajtottak végre a Szcientológusok: Egy nagy csapat Önkéntes lelkész kiment, és a környéken a befagyott járdákon feltörtük a jeget, hogy az emberek ne csússzanak el rajta.

A minuszos hidegben, már sötétedés után, másfél óra kemény munkával a teljes Faludy utcai járdát járhatóvá tettük, és az egyik család meg is köszönte (ez a képeken is látható).

Nagyon jó érzés volt másoknak segíteni és megmutatni a tettrekészségünket, és a Szcientológia igazi természetét megmutatni a médián és a TV-n nevelkedett embereknek.

Ilyen akciókat eddig is szerveztünk (pl. parktisztítások, véradások) és ezentúl is fogunk!

Mindenkit szeretettel várunk, aki segíteni szeretne.

 

 

Tetszett a bejegyzés? Kövesd a blogot!

blog.hu