Tények, tapasztalatok, vélemények és hírek a szcientológia egyházról

Szcientológia: objektíven és szubjektíven

Kétmilliárd megawattos királlyá koronázta magát a jedi mester

2017. február 11. - Reformer

Hallgattassék meg a másik oldal is, így lássuk, hogy a szcientológusok szerint milyen elmeállapotba lehet kerülni a szcientológia révén.

Következzen egy "nyereségjelentés", amelyet a blogon gyakran megjelenő jedi mesterünk írt, miután kicsengetett 100.000 amerikai dollárt, és elvégeztett a "L-eljárások" fantázianévre hallgató auditálást. Ez három részből áll (L10, L11, L12). Érdekességképpen megemlítem, hogy ugyanezeket végezte el N. Zoltán, akinek azt ígérték, hogy ezek után a testen kívül tud majd létezni (ld. Magyar Narancs interjú).

Még annyi a "kétmillárd megawattos OT" ígérethez -  CIA World Factbookja szerint a 6,142 milliárd kW, azaz kb. 6 millió MW az egész bolygó összes erőművének áramtermelő kapacitása. Tehát kb. 330 Föld méretű és fejlettségi szintű bolygót el tudna látni egy ilyen szcientológus energiával, ha komolyan lehetne venni Hubbard írásait.

 A "nyereségjelentés", a szögletes zárójelben a szómagyarázatokkal:

K. Tamás L10 NYERESÉG (Hosszú)

Az első pillanattól, amikor megláttam az L-ek promóját, meg akartam tapasztalni, mit értett azon LRH, hogy KÉT MILLIÁRD MEGAWATT-os OT [OT = Operatív Thetán = különleges, természetfeletti képességekkel rendelkező szellemi lény].

Úgy éreztem, hogy fontos nekem, hogy legyen egy ÚJ ÉLETEM, HATÁROK NÉLKÜL, és elérjem a HALHATATLANSÁGOT. Ezek a LEGENDÁS eljárások pontosan azt adják, ami a nevük.
Most zártam le az L10-et és a Hegy Királyává váltam. Nem tudom, hogy más PC-k hogy voltak ezzel, de én ténylegesen éreztem a trónt magam alatt a legutolsó üléseim során és a vizsgáztatónál. És, hogy elmondjam neked az igazat, gyémántból volt, gyémánt koronával a fejemen.

Az első ülésekben rájöttem, hogy ki teremtett meg engem. Ez olyan volt, mintha egy időgéppel meg akartam volna lesni Istent a teremtés pillanatában, de amikor megtaláltam, a távcsőben magamat láttam, ahogy a Faktorok pontjain [Hubbard írás a szcientológia teremtéstörténetéről, pontokba szedve] végigmegyek, kezdve a lenni döntés előtt, ott voltam, mint OK. Ezután rájöttem, hogy én teremtem a saját konsziderációimat [gondolat] és meg tudom őket változtatni, amikor csak akarom. Nem nagyon tudok ezek után K/F-ezni [cselekvés helyett reagálni vagy kitérni a cselekvés elől] semmivel.

Az eljáráson felismertem, hogy ez az eljárás kemény munka. Az L11 és L12 kényeztetés volt. De az L10 olyan volt, mint egy régi királyság régészeti ásatása.

Az auditor először egy ecsetet adott nekem. Találtam néhány csontvázat. Megvizsgáltam őket, megszoktam a szagukat.

Azután adott nekem egy ásót, és rávett, hogy kívül-belül ássam fel az egész várkertet. Még több csontvázra bukkantam, de ráleltem néhány drágakőre és gyémántra is. Néha úgy éreztem magam, mint egy rabszolga a Nap égető sugarai alatt görnyedve. Azonban hamarosan rájöttem, hogy pontosan úgy éreztem magam, mint azok a rabszolgák, akiket a palotám felépítésén dolgoztattam, és akikkel kikerültem a cseréből. Majd mutatott nekem egy markológépet, egy kis kalapozás és képzés után rájöttem hogyan kell azt irányítani, így nagy földdarabokat tudtam mozgatni, és mélyre ásni. Ezer éven át folytattam a munkát. Néha még azt se tudtam hányadika van, vagy, hogy hol hagytam a táskám.

Eléggé frusztráló vol milyen rövid idő alatt as-is-eltem [ránéz valamire úgy, ahogy az van és ekkor Hubbard szerint elvileg eltűnik az életéből] olyan dolgokat, amiknek a felépítésével oly sok időt töltöttem. Kitöröltem régi szokásokat, játékokat és konsziderációkat, amik elvették a cselekvőképességem.

Végezetül előálltam a Vár történetével, ami így szól:

“Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy hatalmas Király, aki elkezdett egy olyan játékot játszani, amin nem volt megértése, mert akkoriban még nem volt Teljes Alapok végzett [mind a 18 szcientológia alapkönyvet feldolgozó tanfolyam].

Úgy gondolta, hogy ő a legokosabb a világon, hiszen ő volt a király, és neki volt hatalma. Azonban nem ismervén a Dianetika és a Szcientológia alap axiómáit előbb vagy utóbb elkezdett ártó tetteket elkövetni a négy áramlásán [a cselekvések négy fő iránya: magunk felé, mások felé, másoktól felénk és mások között]. Mivel jó lény volt, kezdte magát visszahúzni. Onnantól fogva nem volt képes semmit sem tenni magától, kivéve, ha támadás érte, mivel a motivátorok [ellenünk elkövetett ártó cselekedetek] bekapcsolták a korábbi ártó tetteit, amik cselekvésre bírták, bár teljesen valencián kívül [valencia = személyiség, tehát egy más személyiségben, mint a sajátja].

Nem tudott több játékot megnyerni!

Az Ördög csak erre várt, megjelent hát neki, és alkut ajánlott, ami így szólt: Az Ördög lesz a Király tanácsosa, így az uralkodó újra képes lesz vezetni a hadseregét és elpusztítani az ellenségeit.

A Királynak tetszett az alku, hát belement, mivel újra meg újra nyerni akart. Hiszen IGAZA kellett, hogy legyen. Idővel azonban látta, hogy az Ördöggel kötött üzlet semmi jót nem jelentett, mivel az Ördög tanácsára annyi barátságos országot elpusztított, hogy a kereskedelem leállt, és cserén kívül találta magát az egész világgal. Még a saját emberei számára sem volt már elég étel. Keletről nem jött több selyem. Sem csokoládé Dél-Amerikából.

Végezetül akkora lett a zűrzavar, hogy a Király mindenkinek azt mondván, elege lett a vérontásból és bosszúból, többé már nem képes konfrontálni a sok szenvedést és éhínséget, elhagyta saját várát és a hegyen lévő egyik barlangba vonult.

Soha többé ki sem merte tenni a lábát a barlangból, hiszen a napsugarak annyira szépek és esztétikusak voltak, hogy képes lettek volna egy kis teret képezni a Király köré, így látta volna milyen rosszakat tett. A Király nemesei, felesége és fia a barlang bejárata előtt kérlelték évekig, hogy térjen vissza a trónra, de az uralkodó elutasította őket. Bánatukban kővé dermedtek.

Látva ezt, a Király magába nézett, de nem tudott változtatni sorsán. Annyira telett tőle, hogy imádkozzon és reménykedjen, hogy egy nap majd valaki segít neki bűnbocsánatot nyerni és újra kezdeni előlről mindent. Viszont amíg ő imádkozott, a katonái és a szolgái elhagyták a várat, a hegyet és ő ott maradt teljesen egyedül. A birodalom összes állata is elvándorolt, s még a fű is kiégett. A kastély romba dölt, végül homok borította be. A Nap annyira megsajnálta, hogy arcát elfordította, sötétségben hagyván a hegyet. A Nap könnyei megindultak, és az eső sosem állt el.

Sok évre rá imádsága meghallgattatott, mert LRH létrehozta az L Eljárásokat.

Egy kék köpenyes szerzetes érkezett a tengeren túlról, leült a barlanggal szemben és énekelni kezdett. Éneke az igazság dala volt a CSÖND HANGJAIRÓL. A dal áttört a Király lelkének bástyáin és elérte a szívét.

A néhai Király úgy döntött, hogy még egyszer próbára teszi a szerncséjét, és feláldozza utolsó kincseit, aranyláncát és gyűrűit. Egyetlen könnycseppnyi reménnyel, de szilárd elhatározással indult el, hogy megváltoztassa sorsát.

Áthajóztott Hét-tengeren. Az Üveghegyen Sárkány hátán repült keresztül. Végül elérte az Igazság Mekkáját. Egy Zászló (FLAG) jelezte neki, hogy megtalálta a helyet, ahol a Világosság Angyala a kezébe adta a hengereket, és azt mondta neki „Ez az ülés! Most az L10-edet fogjuk kezelni!”

Az Angyalnak sok kérdése volt, de azt mondta, ezek nem az ő kérdései, hanem LRH szavai. A Király bevallotta mindazt a rosszat, amit tett, vagy hagyott, hogy megtörténjen. Rájött mennyire rossz volt.

Ahogy ezen búslakodott, hirtelen felismerte, hogy soha nem is volt igazán rossz, csupán nagyon buta. Hirtelen olyan erős nevetésben tört ki, hogy nem tudta abbahagyni. Még az sem izgatta, hogy ez volt a legdrágább nevetése az egész időnyomon. Az Angyal vele együtt mosolygott, tudván, hogy megmentett egy újabb lelket.

A Király visszanyerte a bizonyosságát saját magában és bajtársaiban. Majd sírni kezdett örömében, és a könnyei a béke gyémántjaivá válltak hulltukban. Minden egyes gyémántban ott volt egy történet, amikből megtanulta a becsület és tisztesség leckéjét, míg végül újra hatalmasnak érezte magát.

Egyik szünetben egy meccset látott. A jobbik csapat nagyon rosszul teljesített a saját ártó tettei miatt. A Király úgy döntött, hogy as-is-eli azt, és a nyakánál fogva megragadja azt a 3. Dinamikát [csoport], és azt kívánta, hogy LEGYENEK, CSELEKEDJENEK és BIRTOKOLJANAK HATÁROK NÉLKÜL! Két milliárd megawattnyi élet árasztotta el őket, és győzedelmeskedtek, mivel már nem volt semmi a múltjukban, ami visszatartotta volna őket. A Föld emberei ezt a meccset az 51. Super Bowl-nak nevezték. (Sajnálom Atlanta. És vigyázz, mert lehet lesz egy másik meccs, amit elveszítesz!)

Még több könnycsepp gördült ki a szemén, amikor meglátta annak a SPIRITUÁLIS TECHNOLÓGIANAK a reklámját, ami az örökkévalóságát mentette meg.

Folytatta a Világosság Angyalával az üléseket. Hamarosan egy olyan fényes jövőt látott maga előtt, amelyben mindenki nyer.

Hazament és újraépített mindent a nulláról, aztán varázslat történt, mivel minden embere és állata újra megkerült. Még nemesei, a felesége és a fia is életre keltek, és örültek, hogy a Király visszatért.

Majd a Király odalépett a trónjához, hogy újra feltegye a koronáját, és uralja a hegyet, ezuttal bölcsen.

Ezrek és ezrek ünnepelték, ujjongtak, és a Király TA-ja tízszer lebegett [nagyon boldog volt].

Megfogadta, hogy elviszi a jó hírt, az új hírt milliók számára, hogy a megváltás itt van, és hogy lehetséges.”

Ez az auditálás rehabilitálta a Clear állapotot, stabilizálta azt, és egy OT gyorsítót adott nekem, amit, mint eszközt arra használhatok, hogy még több embernek segítsek.

Szeretném minden Sea Org tagnak megköszönni a segítségét és a töretlen elkötelezettségét. Ez az én OT otthonom.

Köszönet az auditoromnak, L11 és L12 során Alíz elvitt Csodaországba. Az L10 során megismertem a Tükör másik oldalán lévő birodalmat. Szűcs Alíz, te vagy a legjobb! Köszönet Neked, aki itt vagy és örzöd a szabadság lángját.

Szeretném megköszönni az FSM-emnek, Monika Rueggnek, hogy bízott bennem, még akkor is, amikor le voltam égve, nem voltam a vonalakon és csak panaszkodtam. Valamikor 10 évvel ezelőtt, amikor találkoztunk ő segített nekem, hogy 2 héten belül elkezdjek egy Sec Chec-ket, és ő tudta, hogy képes leszek Clear-ig ejutni és elvégezni mindhárom L-t.

Köszönet a Magyar Flag Irodának, Georginának, Schaáb Lacinak és Coni Raunak- igazi hősök.

A munkatársaimnak szeretném megköszönni az összes segítséget, mivel nélkülük nem tudtam volna megcsinálni. A múlt évben dupla Power FSM-e lettünk a Budapest Ideális Org-nak, akinek az egész képzésemet és auditálásomat köszönhetem.

Köszönet a feleségemnek és fiamnak, hogy tolerálták az előző énem, ami nem én voltam, és remélték, hogy egy napon az leszek, aki most vagyok.

A legmélyebb tiszteletem Mr. David Miscavige-é, azért hogy működésben tartja a Szcientológiát és megőrzi a technológiát olyannak, ahogy azt LRH szándékozta, biztosítva számomra a GAT II Cleart, Új Méregtelenítő Programot és a Túlélési Eljárást, amik elérhetővé tették az L-eket.

Soha véget nem érő csodálatom azé a személyé, kinek neve Kedvesség. Kedves Ron, pontosan tudod mennyire szeretlek, és pontosan tudod mennyit segítettél nekem ezzel az eljárással, és megígérem Neked, hogy betartom a cserém azzal, hogy segítem a Szcientológiát eljuttatni azokhoz az emberekhez, akik még nem tudnak róla. Segítek Neked és követlek ennek az Ügynek a végéig: Teljes Szabadság mindenkinek.

 

 

A bejegyzés trackback címe:

http://objektivszcn.blog.hu/api/trackback/id/tr1112249098

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Nincsenek hozzászólások.